اگر در زمان رسمیت برجام، قرارداد بین‏المللی بین ایران و کمپانی‏های خارجی منعقد شود
و پس از آن خروج از برجام اتفاق بیفتد یا تحریم‏ها برگردد این توافقات مشمول تحریم نمی‏شوند

سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران_ در ملاقاتی که با سفیر فرانسه داشتم، او به تحقق برجام امیدوار بود. این توافق جدید نکات جالبی دارد. یکی از آن‏ها این است که اگر در زمان رسمیت برجام، قرارداد‌های بین‏المللی بین ایران و کمپانی‏های خارجی برقرار شود و پس از آن خروج از برجام اتفاق بیفتد یا تحریم‏ها برگردد، این توافقات یا مشمول تحریم نمی‏شوند یا حداقل سه سال برای اجرای توافقات به این کمپانی‏ها زمان می‏دهد. برجام، فرصت فعالیت سرمایه‏گذاران زیادی را در ایران فراهم می‏کند. یکی دیگر از نکاتی که ایران در برجام جدید مطرح کرده، این است که آمریکا مجبور باشد با خروج از برجام، به ایران غرامت دهد. ایران این موضوع را پیشنهاد داده، اروپا قبول کرده و باید دید آمریکا چه پاسخی به درخواست غرامت داده است.