رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره وضعیت آموزشی در مدارس از پایین بودن میانگین معدل دانش‌آموزان خبر داده است

جامعه: رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: «میانگین معدل دانش‌آموزان کشور 5/11 است.»
علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس گفت: «میانگین معدل دانش‌آموزان کشور 5/11 است؛ وزارت علوم باید جهت کیفیت آموزش عالی بکوشد.»

البته منادی به این موضوع اشاره نکرده است که این مساله آموزشی، مربوط به دوران همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و در‌پی آن، آغاز آموزش‌های آنلاین است یا پایین بودن کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان، مشکلی تاریخی در آموزش کشور است.  با این حال، با توجه به اظهارات مسئولان آموزش‌و‌پرورش در دوره همه‌گیری ویروس کرونا، افت تحصیلی دانش‌آموزان نگران‌کننده است. با این حال، اظهاراتی که خردادماه امسال علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش‌ و تحقیقات مجلس در همین مورد کرده است، نشان می‌دهد که افت کیفیت معدل دانش‌آموزان، ربط آن‌چنانی به دوران کرونا ندارد و موارد دیگر در این مورد تاثیر بیشتری دارند.

منادی‌سفیدان با اشاره به اینکه معدل دانش‌آموزان  بین 5/10 تا ۱۱ است، درباره علت افت معدل دانش‌آموزان گفته بود: «‌علت‌های زیادی دارد و باید همه موارد بررسی شود. یکی از موانع می‌تواند عدم تحول بنیادین در نظام آموزش‌وپرورش کشور باشد. باید در معلمان انگیزه بیشتری ایجاد می‌کردیم و مدارس به لوازم کمک‌آموزشی تجهیز می‌شدند. ما یک میلیون معلم داریم و اینها باید پاسخ‌گو باشند که چرا معدل دانش‌آموزان تا این حد افت کرده است.»  در این میان، فروردین‌ماه همین امسال صادق ستاری‌فرد، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش‌وپرورش گفته بود: «‌با توجه به بررسی‌هایی که وزارت آموزش‌وپرورش انجام داده است و با توجه به آزمون‌هایی که در ترم گذشته انجام شدند، متاسفانه دانش‌آموزان در همه دروس و پایه‌ها دچار افت تحصیلی و یادگیری شده‌اند.»  این موضوع اما در دانش‌آموزان سال آخر و امتحانات نهایی تقریبا به فاجعه نزدیک است.  زیرا آماری که خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، بهمن‌ماه پارسال درباره کیفیت آموزشی منتشر کرده است، به این ترتیب است که بیش از 52 درصد دانش‌آموزان در رشته ریاضی در امتحانات نهایی معدل زیر 15 دارند و حدود 33 درصد دانش‌آموزان هم معدل بین 15 تا 17 دارند.

فاجعه پایین بودن کیفیت تحصیلی اما در دانش‌آموزان رشته علوم انسانی بیشتر است زیرا نزدیک به 70 درصد دانش‌آموزان، معدل پایین‌تر از 15 دارند.  در این میان، معدل حدود 60 درصد دانش‌آموزان رشته علوم تجربی هم زیر 15 است.  حالا البته علاوه بر دلایل پایین بودن سطح کیفی آموزش در کشور، این سوال هم مطرح است که با توجه به پایین بودن معدل دانش‌آموزان سال دوازدهم، چگونه قرار است در سال‌های آینده دانشجویان با توجه به سوابق تحصیلی در دانشگاه‌ها پذیرفته شوند؟ حالا در این میان، علاوه بر مواردی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌عنوان دلایل افت کیفیت آموزش به آنها اشاره کرده بود، در دو سال گذشته، همه‌گیری ویروس کرونا نیز بر شدت این بحران افزوده است و بسیاری بر این باور هستند که آموزش‌ مجازی موجب افت کیفیت تحصیلی شده است.

بر همین اساس، معاون سلامت وزارت آموزش‌وپرورش گفته بود: «‌دور بودن دانش‌آموزان از آموزش حضوری، باعث افت تحصیلی ۵۰ تا ۶۰ درصدی شده است.» اما اظهارات معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که همه‌گیری ویروس کرونا و آموزش آنلاین در بعضی دروس باعث افت تحصیلی شده است. رضوان حکیم‌زاده با اشاره به مقایسه نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته با دو سال قبل از آن که مشکل شیوع کرونا و تعطیلی آموزش وجود نداشت، گفته که نتایج این مقایسه نشان دادند که دانش‌آموزان ما در درس‌های مهمی چون «فارسی» و «مهارت‌های خواندن و نوشتن» در مقایسه با دو سال قبل افت داشتند.  او گفته است: «‌نتایج این مقایسه نشان دادند که دانش‌آموزان ما در درس‌های مهمی چون فارسی و مهارت‌های خواندن و نوشتن در مقایسه با دو سال قبل افت داشتند، به شکلی که در درس مهمی چون فارسی در دو پایه اول و دوم، درصد دانش‌آموزانی که نتیجه «خیلی خوب» را در ارزشیابی پایانی کسب کرده بودند، ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین درصد دانش‌آموزانی که «نیاز به تلاش بیشتر» در نتایج ارزشیابی آنها ثبت شده، افزایش یافته است.»