روزانه برای ۲ تا ۱۰ نفر از کادر درمان اهواز گواهی مهاجرت صادر می‌شود

رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز گفت: «در یک سال گذشته شرایط به گونه‌ای بوده که در اهواز روزانه برای دو و گاهی تا ۱۰ نفر از کادر درمان، گواهی گوداستندینگ صادر شده است؛ بنابراین گاهی ماهانه برای ۲۵ تا ۳۰ نفر و سالانه برای ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر گواهی گوداستندینگ صادر شده است.»  رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز از صادر شدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ گواهی گوداستندینگ برای کادر درمان اهواز در یک سال اخیر خبر داد. دکتر علی جواهرفروش‌زاده در خصوص مهاجرت پزشکان اظهار کرد: «مساله مهاجرت، بحثی گسترده و چندبعدی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد؛ بررسی افزایش مهاجرت پزشکان نیازمند آمار دقیقی است اما آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان در ایران وجود ندارد.» 

او با اشاره به آمار اقدام برای دریافت گواهی گوداستندینگ (Good standing؛ مدرکی که دانشجویان و شاغلان رشته‌های پرستاری و پزشکی هنگام مهاجرت باید به سازمان نظام پزشکی کشور مقصد ارائه کنند)، افزود: «هر چند آمارهایی ارائه‌شده برای سال گذشته، حاکی از رقم چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کشور است اما باید بدانیم چه کسانی و چرا مهاجرت کرده‌اند؟»  او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه گواهی گوداستندینگ برای ثابت شدن پزشک یا پرستار بودن فرد به وزارت کشورهای مختلف یا برای مهاجرت اخذ و صادر می‌شود، افزود: «باید توجه شود افرادی که این گواهی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند به خارج از کشور بروند یا نروند.» / ایسنا