توضیحات مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری البرز دربارۀ خانه‌های دکتر مصدق و آیت‌الله طالقانی

خانۀ دکتر مصدق، چند سالی است که با وعدۀ موزه شدن سر‌کرده اما سرنوشت این خانۀ قاجاری هم‌چنان نامعلوم است. از سوی دیگر، مرمت خانۀ آیت‌الله طالقانی در البرز که سال‌هاست وارد یک کشمکش شده، هنوز وضعیتی مبهم دارد.

فریدون محمدی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری البرز، دربارۀ آخرین وضعیت خانه مصدق به ایسنا گفت: «دربارۀ خانه دکتر مصدق هم‌چنان پیگیر هستیم که این خانه را در قالب موزه آماده کنیم اما هنوز موافقتی در این‌باره وجود ندارد. هم‌چنان منتظر موافقت نهایی از سوی مراجع ذی‌نفع هستیم.» خانۀ دکتر مصدق که در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است، سال‌های زیادی را در فراموشی به‌سر برد و بعد از آن هم که حرفش سر زبان‌ها افتاد، چندان توفیری به حالش نکرد. از بهمن سال ۱۳۹۷ وعدۀ مرمت این خانه را دادند و اعلام کردند که درهای این خانه که در روستای نظرآباد استان البرز واقع شده است، باید به‌عنوان موزه روی عموم باز شود. مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری البرز در بهمن سال ۱۴۰۰ دربارۀ وضعیت خانه مصدق گفته بود: «رایزنی‌هایی با خانوادۀ ایشان صورت گرفته، ولی هنوز به نتیجۀ قطعی در این‌باره نرسیده‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایطی پیش بیاید که امکان بازدید عمومی از خانۀ مصدق فراهم شود.»

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری البرز هم‌چنین دربارۀ آخرین تصمیم‌ها و اقدامات برای خانۀ آیت‌الله طالقانی گفته است: «دربارۀ مرمت خانه آیت‌الله طالقانی پارسال اعتباری داشتیم اما با پسرهای ایشان به توافق نرسیدیم و برنامۀ مرمتی در این خانه اجرا نشد. در عین حال، امسال دوباره برنامۀ مرمت این خانه را در دستورکار قرار داده‌ایم که با هم‌کاری خانوادۀ آیت‌الله طالقانی انجام می‌شود. طرح مرمتی خانۀ آیت‌الله طالقانی از سوی میراث فرهنگی ارائه می‌شود و کار مرمتی را خانوادۀ ایشان با هماهنگی میراث فرهنگی انجام می‌دهند. هم‌چنین اعتبارات مرمت این خانه در سال ۱۴۰۱ تخصیص داده می‌شود.»

خانه آیت‌الله طالقانی در منطقه طالقان که سه نسل از خانوادۀ طالقانی (آیت‌الله طالقانی، پدر و پدربزرگش) در آن زندگی کردند، در سال ۱۳۷۷ با شماره «۲۰۰۹»، در فهرست آثار ملی ثبت شده است که به دلیل بی‌توجهی و حفاظت نشدن، دچار تخریب و آسیب‌دیدگی شده و مرمت آن هم‌چنان معطل مانده است؛ به طوری‌که مهدی طالقانی (فزند آیت‌الله طالقانی) در سال ۱۳۹۲، دربارۀ خطر تخریب خانۀ پدری‌اش در طالقان هشدار داده بود.