سخنان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره سختگیری‌های جدید برای حجاب با اعتراض اصولگرایان روبه‌رو شد تا حدی که آنها خواستار ساکت کردن وی شدند

گروه سیاســی: موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب که بیش از یک ماه پیش و با ماجرای مهسا امینی منجر به ظهور اعتراضاتی در کف خیابان شــده، حالا محور اختلاف نظر و نقدهای تند و جدی به دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر شده است. اگرچه چند روز بعد از آغاز اعتراضات، موضوع از مساله گشت ارشاد و حجاب عبور کرد اما این روزها دعوا و خط و نشان نیروهای انقلاب برای دبیر ستاد امر به معروف هنوز حول محور همین داستان است.

یارگیری آمران به معروف از رانندگان تاکسی

همه چیز از اظهارات سیدمحمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در دومین نشست مسئولان عفاف و حجاب دستگاه‌های اجرایی کشور شروع شد. آن زمان که هاشمی در ارائه راهکارهایی در جهت ساماندهی مردمی در درون دستگاهها و استفاده از ظرفیــت تشــکل‌ها و توده‌هــای مردم از راهکارهای اجتماعی ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر کشــور برای حل مشکلات عفاف و حجاب گفت که اکنون ۳ میلیون نفر تمایل ورود به عرصه‌های مختلف عفاف و حجاب را دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه انجام توأمان کار فرهنگی و داشتن ضمانت اجرایی را دو راهکار دیگر برای حل مشــکل عفاف و حجاب در کشور برشمرد و با بیان اینکه کار فرهنگی بدون ضمانت اجرایی شــعار و شــوخی تلخی بیش نیســت و کار اجرایی بدون کار فرهنگی، خروجی ندارد یادآور شــد که استفاده از کمربند ایمنی زمانی فرهنگ شد که پلیس در کنار کار فرهنگی جریمه هم اعمال کرد و اگر بنا باشد مشکلات با فرهنگسازی صرفا حل شود، دولت هم با کار فرهنگی از  مردم مالیات بگیرد اما نکتهای از صحبت‌های هاشمی که با واکنش نیروهای اصولگــرا به خصوص گروهی که
این روزها خود را جریان انقلابی میخوانند رو به رو شــده گفته ای از وی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گستردهای داشت. هاشمی در این باره گفته است که تاکسی‌های اینترنتی اگر بدانند با ســوار کردن افراد بی‌حجاب جریمه میشوند 50 درصد مشکل کشــف حجاب در خودروها حل میشود و در این صورت 4 میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر بدون هر گونه تنشی خواهیم داشت.

هاشمی‌گلپایگانی، خروجی طرح جامع عفاف و حجاب ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را بازگشت عفاف و حجاب به روال قانونی و طبیعی خود و خروج از التهاب و هنجارشکنی ظرف 2سال عنوان کرد. این اظهارات با واکنش چهره‌های مختلف رو به رو شد.

نقد تند فعالان فرهنگی انقلابی

احســان صالحی از فعالان رسانه‌ای در واکنش به اظهارات جدید دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشــت:چند روز پس از تأکید رهبر انقلاب بر اینکه بحث بر سر حجاب نیســت، امروز هاشمی‌گلپایگانی باز همان فایل را با راهــکاری از جنس قرار دادن مردم مقابل هم باز کرد. این موتور تولید نفرت که در ماه‌های اخیر به سود پروژه قطبی‌ساز دشمن پمپاژ کرد، طبیعی
و صرفا از سر نادانی است؟ قرار نیست خاموش شود؟ همچنین مجتبی امینـی تهیه‌کننده سریال گاندو در توییتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست پرونده و عقبه دبیر ستاد امر به معروف را بررسی کنند. وی نوشت:به عنوان یک دلســوز نظام و شــهروند از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور خواهشمندم پرونده و عقبه جناب آقای هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف را بررسی کنند. پروژه تولید نفرت و دوقطبی‌سازی مشهود است و ردپای خرابکاری و نفوذ دیده می‌شود. به علاوه محمدحسین پویانفــر از مداحان بنام نیــز در توییتی نسبت به اظهارات دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داد و نوشت: نفوذی شاخ و دم دارد آیا؟ چرا کســی دکمه این آقای ... را نمیزند؟ وی از هشتگ ساکت‌شو نیز در توییت خود استفاده کرده است.

درخواست دولت؛ دولت خاموش

مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنــش به این اظهارات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بصیرت فقط در اعلام موضع نیســت، گاهی در سکوت اسـت! مواضع شما و امثال شما که عامل شکاف و دو دســتگی مردم است، خود بزرگترین منکر است. لطفا خاموش!

مشاور قالیباف و نقد تند هاشمی

ســیدمحمود رضوی، مشــاور فرهنگی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنــش به اظهارات جدید هاشــمی‌گلپایگانی، دبیر ســتاد امر به معروف نوشت: عدالت آن اســت کــه در کنــار تذکر به هنرمندان و ورزشکاران بابت اتفاقات اخیر، دستگاه‌های امنیتی و قضایی با افرادی همچون آقای هاشــمی‌گلپایگانی که
اظهارات تحریک‌آمیز و بی‌مورد می‌کنند به ســرعت و شــدت برخورد نمایند. لعنت بر دهانی که بیموقع باز شود.

تجویز مرخصی اجباری

جلال رشــیدی‌کوچی، نماینده مجلس با اشاره به اظهارات دبیر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر در خصوص حجاب، بــه خبرگزاری ایسنا گفته که متاسفانه نان عده‌ای در بلوا و آشــوب است، فرقی نمی‌کند که در کدام طرف باشند. در خوشبینانه‌ترین
حالت باید بگوییم که دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر از روی نادانی این حرف را در چنین شرایطی مطرح کرده است.

اما ســوال این است که نظام تا کی قرار است به خاطر برخی افراد هزینه پرداخت کند؟ وی همچنین تاکید کرد: بنده واقعا متاسفم که چنین فردی با این تفکر مسئولیت گرفته و اینگونه آب به آسیاب دشمن ریخته و اینگونه مردم را نسبت به تمامی آرمان‌ها بدبین می‌کند. متاسفانه کسی هم نیست که جلوی این
افراد را بگیرد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای هم که نان آن‌ها در اختلاف و دوقطبی‌سازی جامعه است برای این مواضع به‌به میکنند. به نظر بنده در این شرایط سکوت خیلی‌ها بهترین کمک هم برای آرام شدن فضا و هم برای کمک به مردم و هم برای کمک به نظام است. ای کاش به برخی از افراد مرخصی اجباری می‌دادند تا به خانه‌های خود رفته و پس از آرام شدن فضا مجددا اظهارنظر میکردند. رشیدی‌کوچی همچنین گفت: جالب این اسـت زمانی که فضای مجازی را فیلتر کردند همان افرادی که موافق فیلتر بودند، رفتند و فیلترشکن دانلود کردند سپس در موافقت با فیلترینگ اظهارنظر میکنند. این مواضع خیلی با عقل جور درنمی‌آید، مردم این رفتارها را می‌بینند و مقایسه میکنند اما بیشتر عصبانی میشوند.