شورای عالی فضای مجازی در حضور سیدابراهیم رئیسی
به فیلترینگ دائم اینستاگرام و واتس‌آپ رای نداد

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از محدودیت‌ها اخیر و در روزهایی که همه از هم سراغ فیلترشکن را میگیرند، تشکیل شــد. جلسه‌ای که گویا قرار بوده تا سرنوشت فیلترینگ دائمی واتس‌آپ و اینستاگرام در آن رقم بخورد اما خبرآنلاین گزارش داده که این جلسه با حضور سیدابراهیم رئیسی بدون رای به فیلترینگ دائمی جدیدی برگزار شد. دولت همان رویکرد اعلامی از سوی سخنگویش را در جلسه شورای عالی فضای مجازی هم پیش برد، یعنی پرهیز از تصمیمگیری عجولانه درباره پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی که بخشی از کسب‌وکار مردم بر بســتر آنها شکل گرفته، تداوم محدودیت‌های اعمالـی امنیتی بر آن‌ها، تلاش بــرای وادار کردن آنها به رعایت قوانین ضدگسترش خشونت که در پالیسـی اعلامی خود این شرکت‌ها وجود دارد و البته مهمتر از آنها تمرکز بر حمایت از اکوسیستم
استارت‌آپی داخلی برای توسعه امکاناتی.

چهارشنبه اول مهر ماه بود که نخستین زمزمه‌ها درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودیت در اینترنت توسط وزیر ارتباطات داده شد، گفته‌هایــی بر این مبنا که ممکن است قطعی‌هــای مقطعــی و محدودیتها به دلیل مســائل امنیتی و با تصمیم شورای امنیت کشور به وقوع بپیوندد. از عصر همان روز این پیشبینی محقق شــد و مثل سال ۹۶ و سال ۹۸ تصمیم شورای امنیت کشورباقطع مسیرهای ارتباطی اینترنتی رقم‌خورد. از همان پیش‌ آغاز به محدودیت اینترنت هم خبرگزاری‌های تسنیم و فارس از تصمیم اعمال محدودیت‌های موقت برای اینترنت و فیلترینگ بخش زیادی از ســایت‌ها و اپلیکیشن‌های ارتباطی خارجی خبــر دادند. چند روز بعــد احمد وحیدی، وزیر کشور و رئیس شورای عالی امنیت کشور با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد این محدودیتها تا زمانی که شرایط عادی شــود، ادامه خواهند داشت.

سیدابراهیم رئیسی این روزها بیش از هر چهره دیگری در دایره انتقاد درمورد فیلترینگ است.او درایام انتخابات‌ ریاست‌جمهوری سال 1400 در کلیپی کوتـاه از مخالفت خود با بستن شبکه‌های اجتماعی سخن گفت و حتی تلویحا به اینســتاگرام نیز اشــاره کرد که محل کسب‌وکار مردم است و چه کسی کسب‌وکار مردم را تعطیل میکند حاال در نخستین روزهای آغاز به کار دومین سال دولت خود زیر سایه انتقاد از وضعیت فیلترینگ قرار دارد. وزیر کشور وی می‌گوید شرایط و حوادث فعلی در کشور منجر به این تصمیم شده است. وزیر ارتباطات دولت سیدابراهیم رئیسی نیز در این مدت بیشتر مواضع دوپهلو دربــاره وضعیت و آینده فیلترینگ واتس‌آپ و اینستاگرام داشته و اظهارات بیشتر تفسیر به تداوم این وضع است تا تغییر.حالا اما رسانه‌ها گزارش دادند که شورای عالی فضای مجازی در جدیدترین جلسه خود ضمن بررســی آخرین وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شــبکه ملی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و سکوهای داخلی برای توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال روی این شبکه تاکید کردند.

خبرگزاری فارس گزارش داده که در جلسـه شــورای عالی فضای مجازی عصر سه‌شنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت فضای مجازی کشور و میزان پیشرفت شبکه ملی ارائه و راهکارهای تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات داخلی و تقویت اقتصاد دیجیتال روی شــبکه ملی مقرر شد، زیرساختها و سکوهای داخلی توسط دولت تقویت وبرای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیالت لازم پیشبینی شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که این جلسه سه روز بعد از اظهارات محمدجعفر منتظری در مقام دادستان کل کشور برگزار شد، اظهاراتی کــه در آن دادستان کل انتقادات جــدی به این پلتفرم‌ها داشــت و از فضای مجازی انتقاد کرد. این اظهارات توسط بسیاری از رسانه‌ها مقدمه فیلترینگ دائمی تلقی میشد. بر اساس اخبار منتشر شده رسمی تا به امروز، فیلترینگ فعلی تصمیم صریح شــورای امنیت کشـور به ریاست وزیر کشــور است که تصمیم آنها موقت اســت، یعنی طبیعتا تصمیم این شورا نمی‌تواند دائمی باشـد و حکم فیلترینگ دائمی باید با نظر شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه صورت بگیرد. دستگاه قضا هنوز در این باره حکمی نداده و جلسه شورای عالی فضای مجازی هم گویا به خیر گذشته است.