گروه سیاســی: در روزهایــی که میانه‌روی  و مدارا، متــاع بی‌بازار در عرصه سیاست  داخلی ایران شــده اســت، خبر شوکه‌کننده  تحریم‌هــای جدیــد دولت کانادا و لیســت  افرادی کــه در مجموعه ایـن تحریم‌ها قرار   گرفته‌انــد، اگرچه با واکنش رســمی مواجه  نشــد اما نشان از آغاز دوران تازهای دارد دوران حــذف و کنــار گذاشــتن میانه‌روها  توســط تندروهای جریانات سیاسی داخلی  در داخل و البته تحریم کــردن این چهره‌ها  توسط دولت‌های خارجی. در میان اسامی جدید تحریمی توسط دولت کانادا، نام دو تن  بیش از بقیه به چشــم می‌آید؛ علی لاریجانی  و محمدجواد ظریف. همان‌ها که این روزها  از رویــه برخــورد با اعتراضات نقدهای سربسته کرده و خواهان‌بازبینی در برخی از  سیاست‌های اجتماعی شده‌اند.

محمدجواد ظریف، نیمه نخست مهر ماه سال جاری در  نشست خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران که  با حضور اساتید دانشگاه تهران برگزار شده  بـود با بیان اینکه ما مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت میکنند، این  بزرگترین عامل بازدارندگی است، تاکید  کرد که اگر فکر کنیم که میتوانیم مردم را  نادیده بگیریم حتما مسیر اشتباهی میرویم و تصور اینکه بتوان مردم را با خشونت حفظ  کرد، تصور اشــتباهی است که خداوند به  پیغمبر می‌فرماید تــو هم نمیتوانی این کار را کنــی. وزارت خارجه کانادا درباره علت این تحریم‌های جدید توضیحی نداده است اما برخی رســانه‌ها فایل صوتی منتشر شده از وی در ایــام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و طرح برخی مطالب در آن درباره هواپیمای اوکراینی را بی‌ارتباط به این تحریم نمی‌دانند.

علاوه بر ظریف ، علی لاریجانی نیز در روزهای اخیر به خاطر مصاحبه جنجالی‌اش با روزنامه اطلاعات در صدر اخبار قرار گرفته است. وی در ایــن گفت و گو  تاکید کرده که وقتی ۵۰ درصد بانوان کشور حجاب کاملی ندارنـد نباید پلیس را درگیر ماجرا کرد! با بیان این که درباره قانون حجاب همانند قانون ممنوعیت ماهواره رفتار شود و همان گونه که درباره استفاده از ماهواره برغم وجود قانون، سختگیرینمی‌شود درباره حجاب هم همین گونه شود، گفته است که گفته می‌شود اگر به موضوع حجاب توجه نشود، قضیه آندلس رخ می‌دهد، من فکر میکنم این تشابهات،درست نیست!

لاریجانی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو میگوید که شما به زمان شاه نگاه کنید، مگر ترویج بی‌حجابی نمی‌شد اما چقدر از مردم حجاب داشتند رعایت میکردند! آن زمان علمای ما مسیر‌‌ درستی را طی می‌کردند.نکته دیگر آن‌که نباید کاری کرد که چنین مسائلی، جنس حکومتی پیدا کند. در این صورت، رفتار اجتماعی آن جنس دیگری پیدا می‌کند. سوال این اســت آیا حکومت در همه امور باید چنین دخالت کنــد؟

روزنامه گاردین به صورت مبسوط این گفت‌وگوی علی لاریجانی پرداخته آن را شکاف در بین نخبگان ارشد سیاسی ایران خوانده است. به‌رغم این موضع‌گیری‌های متفاوت اما حالا نام علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در لیسـت تحریم‌های کانادا قرار دارد، در کنار اسامی  مثل سعیدمرتضوی و حسین شریعتمداری. بهرغم اینکه در سالهای پایانی دولت حسن روحانی، علی لاریجانی و محمدجواد ظریف از اصلی‌ترین چهره‌های محتمل برای پیروزی در انتخابات خوانده میشدند اما هر دو از انتخابات 1400 و شاید برای همیشه از صحنه رسمی سیاست داخلی ایران حذف شدند یکی توسط شورای نگهبان و دیگری  با زمینه‌سازی تندروها و انتشار فایل صوتی از ظریف که قرار نبود در رسانه‌ها به صورت عمومی منتشر شــود.

حالا یک سال و نیم  بعد از آن روزها تحریم‌های جدید کمر به حذف چهره.های میانه‌رو ایران بسته است. اقدامی که میتواند دو نتیجه التهاب‌آفرین را به وجود بیاورد: با این اقدام دولت کانادا در عمل عرصه بین‌الملل می‌گوید تنها براندازی  و براندازان را بــه رسمیت می‌شناسد. تحریم چهره‌هایی همانند علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در عمل یعنی قرار  دادن طیف میانه‌رو سیاست داخلی ایران کنار افرادی همچون شریعتمداری و سعیدمرتضوی است.این اقدام به طور مشخص حذف گفتمان اعتدالی در جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و انحصار رسمیت به براندازان است. رضا نصری،کارشناس مسائل بین‌الملل نیز در این باره نوشته است که لابی اسرائیل و سازمان مجاهدین-که بیشترین تاثیر را بر دولت کانادا دارند- می‌خواهند در خارج از کشور جز صدای فشار حداکثری‌ها و ویرانی‌طلب‌ها و در داخل جز صدای تفرقه و افراط بلند نباشد تا زمینه را بـرای سوریه‌سازی ایران مهیا کنند. برای همین هنوز جواد ظریف‌ها را هدف می‌گیرند. دومین تاثیر داخلی این  تحریم در شرایطی که به طور مطلب و  روشن حاکمیت یکدست در ایران برقرار است، رسمیت دادن به این دیدگاه و نوعی همراهی با برخی جریانات سیاسی داخلی  برای حذف میانه‌روی و میانه‌روهاست، نوعی اقدام تضمینی برای تداوم به حاشیه راندن چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و  محمدجواد ظریف.

هشدار ایران به اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده در صدد تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. همزمان با این اقدام دولت کانادا، سایت پولیتیکو گزارش داده که ایران این هفته به‌طور خصوصی با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا صحبت کرده بــه آنها نامه داده تا اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران- درباره حوادث اخیر در ایران را- کنار بگذارد. این گزارش مدعی شده است که ایران به دیپلمات‌های اروپایی هشدار داده که این اقدام ممکن است روابط دو جانبه بین تهران و کشورهای اروپایی را  قطع کند. پولیتیکو می‌گوید در نامه‌ای که به رویت این رسانه رسیده و به گروهی از سفرای اتحادیه اروپا فرستاده شده، ایران هشدار داده است: اگر اروپا نکات ظریف وضعیت فعلی را در نظر نگیرد، عواقب  آن جدی خواهد بود روابط دو جانبه ممکن است قطع شود. این رسانه مدعی شد که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نامه مشــابهی را در روز چهارشنبه از حسین امیرعبداللهیان  وزیر خارجه ایران دریافت کرده اســت. بر اساس گزارش غیررسمی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه آینده تحریم‌هایی را علیه ایران با موضوع حوادث اخیر در کشور، اعلام می‌کند. نشریه آمریکایی پولیتیکو می‌گوید در نامه ارسالی به سفرای اتحادیه اروپا گفته شده مجازات ایران تاثیر زیان‌باری بر روابط ایران و اروپا که در حال حاضر در شکننده‌ترین وضعیت است، خواهد داشت.

پولیتکو همچنین مدعی شده که غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در اتحادیه اروپا درنامه خود به گزارش نهایی پزشکی قانونی اشاره کرده که مرگ مهسا امینی به‌خاطر ضربه مغزی یا آسیب فیزیکی دیگر به بدن نبوده است و نوشته است: ما از اروپا انتظار داریم که روابط دوجانبه را با همان حساسیت ما ارزیابی کند. در این راستا توجه به گزارش‌های رسمی دولت ایران نقش اساسی دارد.