ایران اعلام کرده اگر ایلان ماسک بخواهد بدون کسب مجوزهای قوانین بین‌المللی اقدام کند از او شکایت می‌کند

جامعــه: ایلان ماسک سرمایه‌دار آمریکایی در خبــری کوتــاه از ورود استارلینک اینترنت ماهــواره‌ای بــه ایران خبــر داد. او به تقاضای مقامات آمریکایی در تلاش است اینترنت ماهواره‌ای را در ایران راه‌اندازی کند.امری که به گفته مقامات ایرانی دخالت محسوب می‌شود و مخالف سیاست‌های جمهوری‌اسلامی است.

با این حال شاید بیش از یک دهه باشد که از اولین زمزمه‌هــا درباره اینترنت ماهــواره‌ای میگذرد، تاکنون خبــری از فضــای مجــازی بــدون محدودیــت در ایران نیســت، اگرچه ایلان ماســک، مدیرعامل تسلا، غول تکنولوژی و اقتصــادی ورود اینترنت ماهواره‌ای خود که با نام اســتارلینک شناخته می‌شـود به ایران را تایید کرده است.

اینترنت ماهوارهای استارلینک با هدف فراهم کردن ارتباط ماهواره‌ای به مناطق دورافتاده راه‌اندازی شده طرحی جاه‌طلبانه از اسپیس ایکس برای راه‌اندازی مجموعه‌ای از ماهواره‌هاســت. اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به تازگی در ژاپن فعال شده است و روز ۲۹ شهریور امسال هم ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیسایکس، اعلام کرد که به دنبال معافیت از تحریم‌هــای ایالات‌متحده علیه تهران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران است.اما سه روز بعد در روز دوم مهرماه پس از جدی شدن ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران، سایت این شرکت روی اکثر اپراتورهای همراه و ثابت فیلتر شد. بر همین اساس عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اوایل مهرماه با تاکید بر غیرمجاز بودن این تجهیزات برای ورود به کشورمان تاکید کرده بود تلاش ایلان ماسک برای اتصال شبکه اینترنت ماهواره‌ای در ایران برخالف پروتکل‌های اتحادیه جهانی مخابــرات و امــواج رادیویی است.

همچنین، گفته شده بود اگر ایلان ماسک بخواهد بدون کسب مجوزهای قانونی و خلاف قوانین بین‌المللی اقدام کند،با شکایت ایران مواجه خواهد شد. حالا باید دید واکنش وزارت ارتباطات کشورمان به ایــن توییت چیست و آیا ادعای مالک استارلینک درست است؟ اما با همه مخالفت‌ها اینترنت ماهواره‌ای شرکت استارلینک حالا در ایران سرویس‌دهی می‌کند و عده‌ای که هنوز تعداد آنها اعلام نشده در کشور از استارلینک استفاده می‌کنند. اما هزینه آن در ایران چقدر خواهد بود؟

گفته میشود که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک از نوع اینترنت ثابت است. به ایــن معنی که این سـرویس نیاز به یکبار خرید روتــر و دیش همچنین اشتراک ماهانه 99 دلاری دارد. با این حال گفته می‌شود استارلینک قابلیت استفاده همزمان چند نفر از یک اشتراک را دارد و بر همین اساس مثال اعضای یک آپارتمــان می‌توانند هزینه استفاده را تقسیم کنند. نکته منفی دیگر اینکه به گفته ایلان ماسک سرمایه‌گذار اصلی شرکت استارلینک، این شرکت هنگام فروش این ســرویس، کیفیــت آن را تضمین نمی‌کند. وزیر ارتباطات مخالفت خود را با اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک عنوان کرده است رئیس سازمان فضایی ایران هم به تازگی گفته از شــکل‌گیری شـرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه حمایت کنیم. به این ترتیب به نظر می‌رســد که در آینده‌ای نه چندان دور، شــکل ارائه اینترنت به کاربران و ساختارهای فنی این تکنولوژی تغییر کند.

رئیــس ســازمان فضایی ایــران ســاخت منظومه ماهواره‌ای در ایران را نیازمند یک برنامــه مدون می‌داند. حسن سالاریه گفته: از شکل‌گیری شـرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه حمایــت کنیم تا بهمــرور زمان به یک کنسرســیوم تبدیل و ســازنده ماهوارههای مخابراتی کوچک تا ۳۰۰ کیلوگرم شوند. او گام نخست را طراحی ساخت یک منظومه مخابراتی متشکل از ریزماهواره‌ها اعلام کرده و گفته: این منظومه بــرای کارهای بانــد باریک و اینترنــت اشــیا مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. منظومه‌های ریزماهوارهای کوچک و زیر ۵۰ کیلوگرم است و بخش خصوصی به‌راحتی میتواند آن را بسازد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در این خصوص مطالعات امکان‌سنجی زیادی انجام‌گرفته‌امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش با جدیت به کار خود ادامه بدهند، گفته اســت: منظومه ریز ماهواره، برنامهای است که ما در افق کوتاهمدت خود قرار دادهایم. به گفته سالاریه سازمان فضایی تا پایان ۱۴۰۱ آگهی ثبت‌نام شــرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در مناقصه و پلتفرمی را که باید برای این کار ساخته شود، اعلام می‌کند.
رئیس ســازمان فضایــی ایــران شناسایی شرکت‌ها و توانمند کردن آنها را پیش‌زمینه حرکت به سمت گام اصلی می‌داند. سالاریه ساخت ماهواره برای ارائــه خدمات پهن بانــد را گام اصلی عنوان می‌کنـد و میگوید: این اتفاق منجر به ارائه اینترنت می‌شــود، یعنی همـان کاری که منظومه ماهواره‌ای استارلینک توانایی انجام آن را دارد. با این حــال، معاون وزیر ارتباطات دسترسـی بــه ایــن سرویس را در کوتاه‌مدت ممکن ندانسته و گفته: اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک و صرفا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتوان منظومه ماهواره‌ای ساخت، پاسخم منفی است. در اهداف این‌چنینی باید کنسرســیوم بین‌المللی شکل بگیرد. نقشه راه ما این است که ایــران همراه با چند کشــور علاقه‌مند دیگر که با آن‌ها رایزنــی کرده‌ایم، برای
ســاخت منظومه ماهــوارهای همراه شوند.