دلار در کانال 33 هزار تومان

مهتاب شهریاری، خبرنگار سازندگی

می‌گویند قاتل به‌صحنه جرم باز میگردد. این مثل دیروز در بازار ارز جواب داد و دلار با رشد ۳۳۰ تومانی به بالای مرز ۳۳ هزار تومان بازگشت. این ســومین بار است که دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان می‌شــود. بار اول، خرداد پس از صدور قطعنامه شــورای حکام و رســیدن دلار به ۳۳ هزار تومــان، بانک مرکزی با افزایش عرضه موجب بازگشت سریع دلار به پایین شد. ســپس در هفته دوم مهر، دور شــدن از توافق برجام بار دیگر نرخ ارز را به این ســطح رســاند. این بار دلار اتفاقا رکورد شکست و تا سقف جدید ۳۳۵۰۰ تومان پیش رفت.هرچند عرضه بازارساز و همچنین اخباری از پیشرفت‌هایی در مذاکرات تهران و غــرب ازجمله آزادی دو زندانی ایرانی آمریکایی، مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیـارد دلار و همچنین توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شد،دلار پس از چند روز دوباره به زیر مرز مذکور بازگردد. حالا تنها 10 روز بعد، دلار دوباره به کانال تاریخی بازگشته است. از آنجایی که انتظار میرود کمای مذاکراتدبرجام طی یک ماه آینده ادامه داشته باشد و در همین مدت، غرب تحریم‌های جدید در حوزه آنچه مسائل حقوق بشری می‌نامند اعمال کند، احتمال تشدید هیجانات در بازار ارز وجود دارد.

تحلیلگران بازار ارز بر این باور هستند که رشدهای اخیر
عمدتــا به دلیل نبود اخبار مثبت از سمت روند مذاکرات و احیای احتمالی برجام است. همچنین در این میان احتمال
حضور قوی بازارســاز و عرضه دلار به منظور کنترل شرایط
صعودی، مانع از رشــد بیش از حد بهای دلار شــده است. با این حال قیمت‌ها در بین دلالان روند افزایش دارد و با قیمت‌های صرافیها اختلاف زیادی دارند که زمینه سفته‌بازی را تقویت میکند.

چشم‌انداز

هرچند مقابل این روند صعودی بازارساز خواهد بود که احتمالا تلاش کند با جلوگیری از رکوردشکنی دوباره،نــرخ ارز از افزایــش هیجانها جلوگیری کند.آمار سایت سنا نشان میدهد که نرخ دلار نیمایی به عدد 27 هزار 300 تومان رسیده است. این افزایش نرخ نشان میدهد، فاصله میان نرخ دلار بــازار آزاد و دالر نیمایی در حال کاهش بوده که این موضوع باعث ایجاد خوش‌بینی در بازارها می‌شود. یکی از موضوعاتی که به افزایش شفافیت در اقتصاد کشور موجب می‌شود، تک‌نرخی شدن قیمت دلار در کشور است.تک‌نرخی شــدن نرخ ارز با وجود اینکه پدیدهای مثبت و موثر در زمینه شفافیت بوده، اما هدفی دور از دسترس است که امکان تحقق آن با ظرفیت‌هــای کنونی وجود ندارد. اما نزدیک شدن دو نرخ ارز ذکر شده به یک دیگر باعث میشود فعالان بازار نسبت به آینده برخی صنایع و شرکت‌ها خوش‌بین بشوند، صنایعی که دارای بازار صادراتی بوده از افزایش نرخ ارز نیما سود بیشتری حاصل میکنند. از میان شرکت‌هایی که از افزایش نرخ دلارر نیما سود می‌برند، برخی کامودیتی محور بوده و نوسان قیمت‌های جهانی بر روی نرخ فروش محصولات این گروه شرکتها موثر است. با توجه به اینکه نرخ کامودیتی‌ها طی چند ماه گذشــته نسبت به سقف‌های چند ساله خود افت قابل توجهی داشته‌اند، افزایش نرخ دلار نیمایی میتواند به کاهش آسیب ناشی از این افت کمک کند.

سکه و طلا نیز همچون روند قیمت دلار در بازار آزاد روز
یکشنبه پس از گذشــت چند روز تلاش بی وقفه برای عبور
از مرز 15 میلیون تومان، بالای این سطح مورد دادوســتد
قرار گرفت. بر این اسـاس هر قطعه سکه امامی روز گذشته
در قیمــت 15 میلیون و 50 هزار تومان معامله شــد. به این ترتیب با تو جه به روند نرخ دلار و بهای طلل در بازار جهانی فاصله ارزش ذاتی و بازاری این مسکوک بیشتر شده است. به طوری که حباب سـکه مذکور به رقم دو میلیون و 265 هزار تومان رسیده است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که ریســک ســرمایه‌گذاری با چنین حبابی بسیار بالاست. از این‌رو، تقاضا نیز با افت قابل توجهی از جانب سرمایه‌گذار و عرضه کمتری نسبت به گذشته نیز از سمت فروشندگان سکه دیده میشود. با این حال معامله‌گران در انتظار تعین و تکلیف روند دلار هستند.