لیز تراس 45 روز پس از نخست‌وزیری بریتانیا به علت اتخاذ سیاست‌های اشتباه تحت فشار حزب‌محافظه‌کار استعفا کرد

گروه جهان: لیز تراس، نخست‌وزیر ۴۷ ســاله بریتانیا، روز پنجشنبه پس از 45 روز پرفرازونشــیب و افزایش اختلافات در حزب محافظه‌کار به دلیل اتخاذ سیاست‌‌ اقتصادی و تلاطم در بازارهای مالی استعفا داد. او عنوان کوتاه‌مدتترین رهبر تاریخ بریتانیا را از آن خود کرد. از ریشــی سوناک، پنی موردانت و حتی بوریس جانسون، به عنوان نامزدهای احتمالی جایگزینی تراس نام می‌برند.نمایندگان حزب محافظه‌کار به سیاست‌ها اقتصادی تراس اعتراض کرده بودند. استعفای او پس از برداشــتن مجموعه‌ای از گام‌های اشتباه رقم خورد، به ویژه اجرای یک برنامه اقتصادی که منجر به سقوط ارزش پوند بریتانیا و آشفتگی دولتش شــد و نه‌تنها انتقاد مخالفان دولت بلکه همحزبی‌هایش را در پی داشت و منجر به استعفای دو تن از اعضای ارشد کابینه‌اش نیز شد.

لیز تراس در متن استعفانامه خود نوشت: من در زمان بی‌ثباتی بزرگ اقتصادی و بین‌المللی به قدرت رسیدم. خانواده‌ها همچنین کسب‌وکارها نگران نحوه پرداخت قبوض خود بودند. جنگ غیرقانونی والدیمیر پوتین،
رئیس‌جمهور روســیه در اوکراین امنیت کل قــاره ما را تهدید می‌کند و کشور ما به مدت طولانی به دلیل رشد پایین اقتصاد عقب مانده بود. من با اختیار حزب محافظه‌کار انتخاب شدم که چنین وضعیتی را تغییر دهم.می‌دانم که با توجه به شــرایط موجود، نمی‌توانم ماموریتی را که  براساس آن توسط حزب محافظه‌کار انتخاب شده‌ام، انجام دهم. بنابراین من با پادشاه صحبت کرده‌ام تا به او اطلاع دهم که از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا میدهم. ریشی سوناک، وزیر دارایی ســابق بریتانیا و رقیب اصلی  تراس در رقابت‌های رهبری حزب محافظه‌کار، اکنون به عنوان  یکی از گزینه‌های جانشینی اوسـت.

این مرد 42 ساله که او را هدایت‌کننده اقتصاد بریتانیا در اوج همه‌گیری کووید-19 می‌دانند،درموقعیت بهتری نسبت به کاندیداهای دیگر برای نخست‌وزیری بریتانیاست. کاندیدای دیگر خانم پنی موردانت، وزیر دفاع سابق است که در طول رقابت‌های نخست‌وزیری در تابستان به شهرت رســید و پس از تراس و سوناک در جایگاه سوم قرار گرفت. موردانت عموما به عنوان یک نامزد اجماعی شناخته می‌شود. او تا حد زیادی از جنجال‌های پیرامون استعفای جانســون آسیبی ندید و از آن زمان توانایی‌های خود را در هفته‌های اولیه پر هرج‌ومرج نخستوزیری تراس نشان داد.

کاندیدای ســوم نیز بوریس جانســون 58 ســاله است. او ســه ماه پیش از قدرت کنار رفت اما اکنون برخی از نمایندگان حزب محافظه‌کار پیشنهاد کرده‌اند که جانسون میتواند به پست نخست‌وزیری بازگردد.

کاندیدای چهارم نیز جرمی هانت، وزیر دارایی جدید بریتانیا است.این مرد 55 ساله به عنوان قدرتمندترین چهره دولت نام می‌برند.زیرا پیش از این چندین پست ارشد دولتی ازجمله وزیر امور خارجه، وزیر بهداشــت و فرهنگ را بر عهده داشته است.

تراس، پیش از نخست‌وزیری، 8 ســال وزیر کشاورزی، وزیر دادگستری، قائم‌مقام وزیر دارایی و وزیر تجارت بین‌المللی بود. همچنین پیش از همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ اعلام کرد طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاسـت. پس ازرفراندوم به یکی ازسرسخت‌ترین حامیان خروج از این بلوک تجاری تبدیل شد و لایحه‌ای را به مجلس بردکه به دولت اجازه می‌دادبخش‌هایی از توافق خروج از اتحادیه اروپا را نقض کند. لیز تراس در پنجمین دور انتخابات رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا از پنی موردانت پیشی گرفت تا رقیب ریشی سوناک در رای گیری نهایی اعضای حزب باشد. وی در انتخابات‌رهبری حزب پیروز و به عنوان نخستوزیر بریتانیا جانشین بوریس جانسون شد. دو روز بعد از آغاز نخست‌وزیری او، ملکه الیزابت درگذشت و بریتانیا وارد ماتم شــد و سیاست عادی به حالت تعلیق درآمد اما در پایان هفته‌ای که با تشییع جنازه ملکه آغاز شد،بذرهای مرگ سیاسی خانم تراس نیز کاشــته شد. دولت او با 45 میلیارد پوند کاهش مالیات روبه‌رو بود که این مبلغ از طریق اســتقراض تامین شد. همین باعث شد که بازارهای مالی متزلزل شود و ارزش پوند با کاهش شدیدی روبه‌رو شود. او با وعده ایجاد تغییرات اساسی و تقویت بنیه اقتصادی کشور بر سر کار آمد و اعلام کرد که با کاهش نرخ مالیات‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی، یک دوران خوش پسابرگزیت را رقم خواهد زد اما چنین نشد. سیاست‌های او در عمل کاملا شکست خورد، چراکه اولین وزیر دارایی دولتش یعنی کواسی کوارتنگ که دوست و متحد سیاسیاش نیز بود، از یک برنامه اقتصادی رونمایی کرد که هنوز بودجه آن تامین نشده بود.

تراس چهارمین نخست‌وزیر بریتانیاست که ظرف 6 سال اخیر از حزب محافظه‌کار به صندلی نخست‌وزیر رسید اما دولت وی نیزمستعجل بود. حزب محافظه‌کار یکی از احزاب سیاسی بریتانیاست. این حزب در حال حاضر حزب اکثریت در مجلس عوام بریتانیا به شمار می‌رود. استعفای او بی‌ثباتی‌ای که از زمان جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا آغاز شــده است را گسترش می‌دهد و رهبری این کشور را در اروپا، در هاله‌ای از ابهام قرار میدهد. زیرا انگلیس با بحران افزایش هزینه زندگی و رکود قریب‌الوقوع مواجه است.

براساس گزارش روزنامه گاردین، پس از استعفای لیز تراس از نخست‌وزیری انگلیس، کر استارمر، رهبر حزب کارگر خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام شده است. پس از ســپری شدن شبی پرســروصدا در مجلس بریتانیا، استعفای تراس رقم خورد، صحنه‌ای که بسیاری از نمایندگان، سیاستهای اقتصادی دولت تراس را به شدت محکوم کردند و درخواست کناره گیری او را با سروصدای زیاد فریاد زدند. پس از استعفای براورمن، نخست‌وزیر انگلیس در جلسه پرالتهاب روز چهارشنبه پارلمان این کشور با حمالت تند حزب رقیب و درخواست برای اســتعفا مواجه شد.

کر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان گفت، وعده‌های نخست‌وزیر حتی یک هفته نیز دوام نیاورده و اکنون که وزیر خزانه‌داری استعفای خود را اعلام کرده، چرا تراس این کار را انجام نمی‌دهد؟ لیز تراس در پاسخ،حزب رقیب را به نداشتن ایده و طرح و برنامــه جایگزین متهم کرد و خود را یک فرد جنگجو خواند که اهل کنار کشــیدن نیست و با اشــاره به اصلاحات لازم در اقتصاد انگلیس گفت که حمایت نظامی از اوکراین باید ادامه یابد و راه برگشتی وجود ندارد. این حمایت، امابه مذاق والدیمیر پوتین و کرملین خوش نیامد.