دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای چندمین روز در حیاط دانشگاه غذا خوردند عادل فردوسی‌پور نیز روز گذشته هم‌سفره‌ی آن‌ها شد.

سیما پروانه‌گهر، گروه سیاسی_ در دومین ماه از پاییز پر خبر سال جاری،این دانشگاه شریف و دانشجویان این دانشگاه هستند که هر روز در صدر اخبار قــرار دارند. بعــد از آن که در نخستین روز آبان خبر آمد که مسئولان دانشگاه شریف صندلی‌های سلف ســرویس را جمع کردند تا دانشــجویان دختر و پسر کنار هم غذا نخورند و بعد از آن هم تصویر غذا خوردن این دانشــجویان درمحوطه باز دانشگاه در کنار هم دیده شد،حالا این حرکت دانشگاه قم نیز تکرار شده است. الگوبرداری از این حرکت مدنی اگرچه امری طبیعی بود اما تکرار آن دردانشگاهی ازشهر قم که عموما جنبش‌ها دانشجویی اعتراضی نامش به میان نمی‌آمده، حکایت‌های تازه‌ایران از جایگاه جنبش دانشــجویی روایت می‌کند. دیروز نیز عادل فردوسی‌پور، مجری مشهور تلویزیونی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف حاضر شد و در کنار آنها در محوطه دانشــگاه نشست و با آنها غذا خورد.

این به نوعی حمایت عادل از دانشجویان شریف بود. غائله از بستن سلف سرویس دانشگاه شریف شروع شــد. همان روز یعنی اول آبان خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا نوشت که معترضان دختر و پسر تلاش کردند بار دیگر با هم وارد ســلف دانشگاه شــوند اما حراست و دانشجویان بسیجی درهای سالن غذاخوری را بستند و اجازه ورود به آن را ندادند. بسیجیان درتجمع خود علیه این حرکت در محکومیت هتاکی‌های اخیر و در دفاع از ولایت فقیه شعارداده‌اند. معترضان دختر و پسر تلاش کردند بار دیگر باهم وارد سلف دانشگاه شوند اما حراست و دانشجویان بسیجی درهای سالن غذاخوری را بستند و اجازه ورود به آن را ندادند.ویدیوها نشان می‌دهد که دانشجویان بسیجیان با جابه‌جا کردن میز وصندلی‌ها در تلاش برای جلوگیری از ورود معترضان به سلف دانشگاه هستند.

سه عکس درسه روز
همان روز انتشــار عکسی از حالت نشسته و سر در گریبان چند دانشجو در نمازخانه دانشگاه با عنوان گریه ۱۰ دانشجو بابت حضور دختران و پسران در سلف سرویس دانشــگاه شریف نیز واکنش‌های زیادی را در پی داشــت. انتشار این عکس و همزمان عکسی دیگر از اینکه درب سلف سرویس دانشگاه بســته شده با این عنوان که ایجاد سد با میزها جلوی در سلف توسط دانشجویان بسیجی جهت ممانعت از ورود مختلط دانشجویان معترض به سلف دانشگاه موضوع را بیش از پیش در معرض توجه رسانه‌ها و فضای مجازی قرار داد.رویه غذاخوردن دانشجویان دانشگاه شریف در حیــاط و محوطــه باز این دانشــگاه همچنان ادامه دارد. چند روزی است که دانشجویان دانشگاه شریف نهارها را در حیاط و مقابل ســلف می‌خورند و پس از اتفاقاتی که در سلف این دانشگاه رخ داد، وارد آن نمی‌شوند. سومین عکس جالب و ماندنی از ماجرای شریف ظهر روز گذشته منتشر شــد؛ عادل فردوسی‌پور مجری محبوب برنامه 90 و گزارشگر فوتبال که اســتاد دانشگاه شریف هم هست در جمع دانشــجویان این دانشــگاه مقابل سلف حاضر شد و با آنها روی زمین نهار خورد.

انتقادبه‌شریفی‌ها

البته هستند چهره‌هایی که از دانشجویان شریف انتقاد هم دارند. علی مطهری، نایب رییس سابق مجلس روز گذشته در توییتی نوشت که برخی دانشجویان دانشگاه شریف در حوادث اخیــر امتحان بدی دادند. گذشــته از اعتراضی که حق آنها بود، فحش‌های رکیک و ناموســی که در دهم مهر دادند که تاکنون در دانشگاه سابقه نداشت آبروی دانشجو را بردند و اخیرا هم با اصرار بر مختلط شدن غذاخوری مفهوم مقدس آزادی را به آزادی حیوانی تنزل دادند.

 ازخوابگاه تاسلف سرویس

در روزهای اخیر البته نام شریف چندین بار بر سر زبان‌ها افتاده است. نخســتین بار این خوابگاه دانشــگاه شریف در نخســتین روزهای اعتراضات بود که شــاهد رخدادی عجیب بــود؛ رخدادی که در ساعات اولیــه هراس از تکرار تجربه کوی دانشــگاه در دولت اصالحات را در پی داشت. دهم مهر ماه بود که خبرهای جســته و گریخته از درگیری در محوطه بیرونی خوابگاه دانشگاه شریف شنیده شد. خبرگزاری رسمی دولت فردا صبح همان روز گزارش داد که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که با درگیری‌هایی همراه بود.

در این درگیری تعدادی از دانشــجویان بازداشــت شدند. این گزارش همچنین نوشــته بود که بیشتر دانشــجویانی که دســتگیر شــده بودند جزو معترضان نبودند و پــس از اتمام کلاس‌های درس خود قصد رفتن به خانه را داشتند که در پارکینگ مجاور دانشکده مدیریت دانشــگاه شریف دستگیر شــدند. بر اساس این گزارش گفته شد که در درگیری‌های 10 مهر دانشــگاه شریف، کسی فوت نکرده است اما تعدادی از دانشجویان، اساتید و نیروهای حراست دانشگاه دچار آسیب‌دیدگی شدند و در نهایت نیز دانشجویان خوابگاهی نیز شــب گذشته با وسایل نقلیه دانشــگاه به خوابگاه‌ها منتقل شــدند و جو خوابگاه‌هــا آرام بود. ماجرای دهــم مهر ماه در دانشگاه شریف اما یک بار دیگر مساله ورود و حضور لباس شخصی‌ها به دانشگاه را سر زبان‌ها انداخت. اگرچه رییس دانشگاه شریف درروزهای بعد مدعی شد که از تصمیم برای حضور لباس شخصی‌ها در روزدهم مهرماه دانشگاه شریف بی‌اطلاع بوده اما در همان روزها شورای صنفی دانشجویان از حضور گسترده نیروهای لباس شخصی مشخص نیست مرتبط با کدام ارگان هستند در اطراف دانشگاه و درب‌های ورود و خروج و پارکینگ دانشگاه خبر داد. گفته‌های رییس دانشگاه شریف البته شامل موارد و نکاتی دیگری نیز است. بر اســاس روایت وی ۴ تجمع در تاریخ‌های ۲۸ شهریور، ۲ ،۹ و ۱۰ مهر ماه در دانشگاه شریف بدون مجوز برگزار شد، به جهاتی مناسب‌ترین و قابل استمرارترین تجمع در تاریخ ۹ مهر بود که بنده در کنار دانشجویان در صحنه داخلی سردر دانشگاه حضور یافتم و حدود ۷۵ دقیقه با آن‌ها صحبت‌ کردم. اعتراضات آنها را شنیدم و پاسخ‌هایی داده شد که منجر به پیگیری وضعیت چند دانشجوی بازداشتی شد. وی با اشاره به اتفاقات روزیکشنبه ۱۰ مهرماه در دانشگاه صنعتی شریف گفت: اتقاقات رخ داده بسیار بد، ناگوار و دور از شأن دانشگاه، دانشجو و محیط علمی آن بود. پس از آن حادثه و با حضور در شورای امنیت کشور تلاش شد آنچه که اتفاق افتاده بر اساس واقعیت روایت شود.

درخواست‌ها و گزارشــات ارائه شده به شورای عالی امنیت ملی باعث می‌شــود واقعیت این اتقاق توسط همه درک شود، گزارشــاتی یک طرفه داده نشــود و اینطور نباشد که بخشی از حادثه گفته شود و بخشی دیگر گفته نشود.

 برخوردهای انضباطی یا عذرخواهی؟

تمامی این وقایع اما بی‌پاسخ نبوده است. روز دوشنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۱ دومین جلسه فوق‌العاده شورای انضباطی این دانشگاه با حضور اعضای شورای بدوی تجدیدنظر به منظور بررسی وقایع اخیر دانشگاه و روند رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مطروحه برگزار و نحوه رسیدگی به گزارش‌ها و دعوت دانشجویان به شورا برای تفهیم موارد تخلف تشریح شد. روابط عمومی این دانشــگاه تصریح کرده اســت که شورای انضباطی با تاکید مجدد بر اســتقلال دانشــگاه در رسیدگی به تخلفات دانشجویان، اعلام کر همه ظرفیت‌های خود همچون تذکر، مشاوره و تنبیهات انضباطی برای ایجاد فضای مناسب آموزش،پژوهش زیست دانشجویی مطلوب در دانشگاه استفاده خواهد کرد.در حالی است که ۱۸ مهر ماه روابط عمومی دانشگاه شــریف خبر داده بود که هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شــریف، کمیته.ای را مأمور بررسی و تحقیق پیرامون وقایع اخیر در دانشــگاه کرد و پس از آن در روز بیست‌وششم مهر ماه هیات رئیسه دانشگاه شــریف با صدور اطلاعیه.ای از وقایع پیش آمده در ماجرای 10 مهر عذرخواهی و در بیانیه‌ای ضمن برشمردن و تشریح اقدامات انجام شــده برای رسیدگی به این موضوع، قید شده بود که ضمن ارتباط با دانشــجویان آسیب دیده ورودی ۱۴۰۱ و دلجویی از آنها، جلسه با دو مقام ارشد امنیتی با حضور اکثریت اعضای شورای دانشگاه در دانشگاه و بیان اتفاقات و شرح جزئیات وقایع که انجام آن منجر به قبول کوتاهی و عذرخواهی ایشان شد.