شأن و جایگاه نظام پزشکی باید رعایت شود

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران_ نهاد نظام پزشکی از دهه 1340 در ایران شکل گرفته و بیش از نیم قرن است که به عنوان نهادی مستقل و غیردولتی فعال است. نهادی که همواره مورد احترام و اعتماد جامعه پزشــکی و مردم بوده است. در انتخابات این حوزه افراد پیشکســوت و صاحب‌نام و کسانی که می‌توانستند، امور پزشکان را در کنار دلسوزی برای مردم جامعه پیگیری کنند، انتخاب می‌شدند تا نقش پزشک را در حد حکیم در جامعه حفظ کنند که در این امر هم موفق بودند. به تدریج بعد از پیروزی انقلاب اسلامی طبیعتا تغییراتی در نظام پزشکی شکل گرفت اما همواره تلاش پزشکان این بوده که حرمــت حکیمانه جامعه پزشکی در بین مردم حفظ شود.

خوشبختانه تلاش‌های نظام پزشکی در دهه‌های اخیر در راستای حفظ حقوق مردم و پیگیری حقوق صنفی پزشکان عموما موفق بوده است.به تدریج در سال‌های اخیر اما این تیغه تایید صلاحیت‌هــا و فیلتر در این رابطه از نظام مهندسی و معلمان به نظام پزشکان نیز رسید اما با این وجود باز هم بین افراد تایید صلاحیت شــده که گرایش‌های سیاسی بسیار شدید و وابسته داشتند، انتخابات برگزار و شاکله این نهاد ســرپا باقی ماند. نظام پزشکی از جایی به بعد با توجه به اینکه از بسـیاری از اختیارات و مسئولیت‌ها محروم و به نوعی خلع ید شد اما کماکان به عنوان خانه صنفی پزشکان شناخته می‌شود.

در روزهــای اخیر فراخوانی از جانب جامعه پزشــکی و پزشــکان جوان مبنی بر خواســته‌های جامعه نظام پزشــکی در شــرایط کنونی تهیه و امضا شد و مرور مفاد این فراخوان نشــان می‌دهد این خواسته بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد، جنبه صنفی داشت. در درجه اول، اولین خواسته این بود که اجازه داده شود افراد امین جامعه پزشکی بتوانند بدون‌محدودیت بحث فوت خانم مهسا امینی را بررسی کنند و نظرشان را درباره نظریه پزشــکی قانونی به مردم انتقال دهند. متاســفانه این اجازه داده نشـد تا خانه پزشکان امین شناخته و گامی در راستای آرامش جامعه بردارد.در گام دوم خواسته شده بود تا درباره شبهه ایجاد شده مبنی بر انتقال برخی نیروها توسط آمبولانس‌ها صحبت و بحث و بررسی صورت گیرد تا این شبهه برطرف شود و اگر معدود قصوری در این زمینه رخ داده، متوقف شود تا اعتماد جامعه به نیروهای امدادی و نیروهای‌پزشکی زیر سوال نرود و امنیت گروه‌های امدادی در میانه این درگیری‌ها حفظ و اعتماد مردم حفظ شود. موارد دیگر این فراخوان نکاتی از قبیــل اعتراض به کمبود دارو در شــرایط فعلی بود تا نیازی به واردات داروهای معمول به کشور نباشد. بنابرایــن، این فراخوان نوعی اعلام آمادگی برای کمک حکیمانه پزشکان بود اما در قبال این موضوع چند روز قبل پیام‌های تهدیدآمیز برای امضاکنندگان فراخوان ارسال و آن را نمادی از اغتشاش و مخالفت با نظام خواندند در حالی که امضاکنندگان به هیچ وجه با چنین نیتی وارد عمل نشــده بودند.

بعد از آن هم اعلام کردند، نظام پزشکی روز چهارشنبه به دلیل آنفلوآنزا تعطیل است در حالی که بر اساس این فراخوان قرار بود پزشکان در حیاط نظام پزشکی دور هم جمع شوند و حرف‌هایشان را بزنند و از اساس قراری برای حضور در خیابان نبود. با این حال درها بســته و با وجود اینکه رییس نظام پزشــکی تهــران داخل بودند، اجازه ورود پزشکی داده نشــد. در قبال این مساله، رییس و قائم مقام نظام پزشکی وارد عمل شدند اما حتی آنها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ذره‌ای حرمت برای جامعه خدوم پزشــکی که در روزهای اوج کرونا برای سلامت این جامعه سینه سپر کرده بودند، قائل نشدند. این نوع برخورد تند منجر به استعفای رییس، قائم مقام و شورای مرکزی نظام پزشکی که عموما درصد بالایی از آنها از چهره‌های اصولگرا نیز بودند هم این رویه را برنتافتند و اســتعفا دادند. در حالی که این تجمع تنها فرم و شکل صنفی داشت و نیازی به این برخورها نبود.