فرمانده انتظامی ورئیس کلانتری 16 زاهدان برکنار شدند

گروه سیاسی: شــورای تأمین سیستان و بلوچســتان روز گذشته خبــر داد که فرمانــده انتظامی زاهـدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود عزل شدند. این شورا همچنین اعلام کرده که ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران در حادثه حمله به کلانتری زاهدان، فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود عزل و پرونده این حادثه به قوه قضاییه ارسال شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس ســازمان قضایی نیروهای مسلح با اعلام این خبر در حاشــیه کارگاه آموزشــی کارشناسان سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته که سازمان قضایی نیروهای‌ مسلح پس از اینکه تعدادی از اولیای دم به دادسرای نظامی زاهدان مراجعه کردنــد به این موضوع ورود و در حــال جمع‌آوری مدارک و شکایات افراد است. همزمــان دیــروز نیــز برخــی از خیابان‌های اطراف مسجد مکی، شلوغ شد که منجر به زخمی شدن تعدادی از افراد شد.

 جمعه سیاه زاهدان

ادعای تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ توسط یک فرمانده انتظامی را نخستین بار عبدالغفار نقش‌بندی امام‌جمعه راسک اعلام کرد. چند روزی این خبر در فضای مجازی می‌چرخید تا اینکه نخستین بار عبدالغفار نقش‌بندی که عنوان امام جمعه موقت راسک در استان‌ سیستان و بلوچستان معرفی شده بــود، در بیانیهای ضمــن محکوم کردن خبر تعرض به دختر ۱۵ ساله در این شهر خواستار برخورد قاطع مراجع قضایی به این حادثه شد. او در بیانیه خود نوشت:

دست‌درازی به حیــا و عفت خواهر مسلمان بلوچم قابل اغماض و بخشش نیست. به خطر انداختن امنیت مردم آن هم با لباس امنیت جنایتی‌نابخشودنی است. خبر تایید و تکذیب نشد اما بازتاب گسترده‌ای در شــبکه‌های اجتماعی داشت. جمعه هشــتم مهر مــاه نماز جمعه زاهدان همانند آتش زیر خاکســتر آغاز شــد اما ســاعاتی بعد آتــش دیگر زیر خاکستر نماند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امامجمعه اهل سنت زاهدان در پایــان خطبه‌های نمازجمعه هشتم مهر ماه به موضوع دختر چابهاری هــم اشــاره و خواســتار رســیدگی به موضوع می‌شود. همزمان با این موضوع خبرهایــی مبنــی بر اینکه گروهی در اعتراض به عدم رسیدگی این موضوع به جلوی کلانتری رفتند، منتشر شد.مولوی عبدالحمید بعدا، حوادث آن روز را روایت کرد که دقایقی بعد از ادای نمازجمعه که نمازگزاران طبق معمول برای ادای نمازهای سنت و نفل در مصلی می‌ماننــد، صدای تیراندازی شنیده شد. بعدا مشخص شد که تعداد معدودی از جوانان کم‌ سن‌وسال بعد از ادای نماز مقابل کلانتری که نزدیک مصلی واقع شـده، تجمــع می‌کنند و شعار می‌دهنــد و تعــدادی از این جوانان به سمت کلانتری سنگ پرتاب می‌کنند.

در گفته‌هــای مولــوی عبدالحمید نوشته شده اسـت: طبق گزارش‌هایی که به ما رسیده، نیروهای یگان ویژه که ظاهرا از قبل در کلانتری مذکور مستقر شده بودند، اقدام به شلیک به سمت مردم می‌کنند در این بین به سمت جوانانی که در مقابل کلانتری تجمع کرده بودند از روی ساختمان کلانتری به داخل محوطه مصلی و به سمت کسانی که در حال ادای نماز بوده‌اند، شــلیک می‌کنند و در قسمت مردان و زنان گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند، به‌طوریکه یکی از زنان نمازگزار نیز به شهادت می‌رسد. این درحالی است که هیچ کدام از افراد داخل مصلی هیچگونه شعاری نداده بودند بلکه جمع اندکی از جوانان در مقابل کالنتری تجمع کرده و شــعار داده بودند.خبرگزاری‌های رسمی ماجرا را حمله‌ای تروریستی خواندند.

خبرگزاری تسنیم بیان اینکه گروهک تروریستی جیش‌ الظلم مسئولیت این حمله را به عهده گرفته درباره ســاعات و لحظات بعد از برگــزاری نماز جمعه نوشته است: پس از دقایقی، خودروی پژو ۴۰۵ نیز در صحنه حضور می‌یابد و میان برخی افراد حاضر در صحنه اقدام به توزیع سلاح گرم می‌کند و همین مسائل و روش‌های تروریستی موجب شکل‌گیری درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و افراد مســلح حاضر در صحنه می‌شود.

روز بعد از واقعــه، خبرگزاری‌های رسمی از کشته شدن ۲۵ نفر در ناآرامی‌های زاهدان خبر می‌دهند. حسینعلی شــهریاری، نماینده مردم زاهــدان به ایلنــا گفته بود کـه آمار را پزشــکی قانونی اعلام می‌کند و طبق آماری که روز پنجشنبه از پزشکی قانونی زاهدان گرفتم، تعداد این اشـخاص را ۲۵ نفــر اعلاپم کردند، حال اینکه یک عده کشته شدند و این افراد را پزشکی قانونی نبردند و به روستاها و جاهای دیگر بردند و دفن کردند، در این خصوص ما آماری نداریم،فقط آماری را می‌توانیم ارائه دهیم که ثبت شــده باشد، آمار پزشــکی قانونی این است.از این تعداد ۲۵ نفر هم 6 نفر بسیجی و فرمانده سپاه بودند و ۱۹ نفر هم مابقی افراد بودند.

مدیر روابط عمومی استانداری سیستان‌وبلوچستان فردای همان روز درگفت‌وگویی تاکید میکند که ماجرای تجاوز بــه آن دختر در چابهار از ابتدا کذب بود. جواب پزشکی قانونی هم رسیده اســت، هم پزشکی قانونی استان و هم کشور اعلام کردند که تجاوزی صورت نگرفته اما موضوع هنوز رسانه‌ای نشده است. البته او بعد از این گفته‌ها می‌گوید که صلاحیت حرف زدن در این مورد را ندارد باید از منابع امنیتی ماجرا را پیگیری کرد. کمتر از یک هفته بعد جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت مجلس خبر داد این کمیسیون چند روز پیــش، کمیته حقیقت‌یابی در زاهدان تشکیل داد اما هنــوز گزارش کمیته به مجلس نرسیده و پس از آن هم خبر رسید که احمد وحیدی، وزیر کشور برای بررسی موضوعات پیش‌آمده در زاهدان به این شهر رفت. مولوی عبدالغفار نقشس‌بندی امام جمعه موقت راسک، یــک هفته بعد از حادثه روز جمعــه 8 مهرماه درباره سرنوشت این پرونده و بازیگران اصلی آن یعنی سرهنگ متهم به تجاوز و دختر چابهاری در خطبه‌های نمازجمعه ۱۵ مهر ماه ضمن محکــوم کردن ماجرای زاهدان بــا قطعیت گفــت: همانطور که پدر بزرگوارم هفته قبــل فرمودند، این ســرهنگ فورا دستگیر شده و در بازداشت است. قضاتی از تهران به این موضــوع ورود کرده‌اند و از مســئولین میخواهم هر چه سریعتر به این مساله رســیدگی کننــد و مــردم را از نگرانی دربیاورند.

حــالا بالغ بــر دو مــاه از روزی که خبــری مبنی بــر تجاوز به یک دختر چابهاری منتشر شد نزدیک به یک ماه بعــد از جمعه خونیــن در زاهدان، شورای تأمین سیســتان و بلوچستان ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران در حادثه حمله به کلانتری زاهدان، اعلام کرده که فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود عزل شدند و پرونده این حادثه به قوه قضاییه ارسال شده است. دیروز نیز شورای تامین اســتان سیســتان و بلوچســتان در اطلاعیه‌ای اعلام کــرد: علیرغم تذکرات امامجمعه مسجد مکی زاهدان، متاســفانه عــده‌ای فرصت‌طلب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی وارد خیابان شدند که در این میان با شــلیک افراد ناشناس تعدادی از شهروندان و ماموران زخمی شدند