الیوراستون عربستان را برهم‌زننده ثبات خاورمیانه می‌داند اما رئیس هیات داوران جشنواره فیلم این کشور می‌شود.

گلاویژ نادری،دبیر گروه تماشا

جشنواره فیلم دریای‌ سرخ عربســتان در حالی دومین دوره خود را جشــن می‌گیرد که امســال الیور استون کارگردان آمریکایی برنده سه جایزه بــه عنوان رئیس هیــات داوران این جشنواره معرفی شد. این در حالی است که استون سال ۱۳۹۷؛ یعنی چهار سال پیش به عنوان مهمان به جشنواره فیلــم بین‌المللــی فجر آمد و در این جشنواره به انتقاد از عربستان پرداخت. او در نشست مطبوعاتی این جشنواره به صراحت عربسـتان را برهم‌زننده ثبات در خاورمیانه دانست و گفت:به نظر من عربســتان سعودی یکی از بزرگترین برهم‌زنندگان ثبات در منطقه خاورمیانــه و به صورت خلاقانه‌ای در حال تخریب منطقه است.

 اما پس از چهار سال او به راحتی درصدر هیات داوران جشــنواره دریای سرخ در عربستان قرار می‌گیرد. گویا حضوراین کارگردان آمریکایی درجشنواره‌های سینمایی کشورهای خاورمیانه علاوه بر مشاهده،بررسی وضعیت سینماها و استقبال از این جشنواره‌ها، اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند.چراکه این کارگردان با حضور درهر کشور به تایید سیاست‌های آن پرداخته و از دیگر کشورهای این منطقه انتقاد می‌کند و این روند دوباره با حضور در کشوری دیگر تکرار می‌شود.

حضور استون در ایران، آن‌طور که روابط عمومی سی‌وششمین جشنواره جهانی فیلم فجــر اعلام کرد به دعوت امیر اسفندیاری، معاون بین‌الملل این جشنواره صورت گرفته بود، در حالی که آن دوره شایعاتی درباره وساطت قبادی هم شنیده شد که مدیران جشنواره آن را تکذیب کردند. جالب اینجا بود که دســت‌اندرکاران جشنواره در طــول برگــزاری، مانــع از انجام هرگونه مصاحبه با الیوراستون شدند،تنها مرحوم نادرطالب‌زاده توانست برای برنامه تلویزیونی فستیوال با این فیلم ساز گفت‌وگو کند.

اســتون با اینکه مهمان جشنواره سینمایی ایرانی بود همان زمان به انتقاد از فیلم‌هــای ایرانــی پرداخت و گفت: من درک نمیکنم چگونه فیلم‌های ایرانی و هندی تا این حدخسته‌کننده می‌شوند و در آخر هم در بعضی جشنواره‌ها جایزه میبرند! حتی در میان صحبت‌هایش تاکید کرد که نمی‌خواهم طوری صحبت کنم که میزبان آزرده‌خاطر شـود! اینگونه صحبت‌ها و موضعگیری‌های این فیلم‌ساز آمریکایی مورد انتقاد برخی از سینماگران و منتقدان ایرانی قرار گرفت. مسعود فراستی به تندی او را سرزنش کرد و حضورش در ایران را به باد انتقاد گرفت.

جالب اینجاست او در کارگاهی که در حاشیه جشـنواره برگزار می‌شد درپاسخ یکی از دانشجویان که خواسته بود درباره چگونگی ساخت فیلم‌های ضدآمریکایی در این کشــور توضیح دهد، گفته بود: بعضی در آمریکا و حتی ایران فکــر میکنند چون تا حالا کشـته نشده‌ام پس حتما من مامور سیا هستم! در حالی که من تا به حال حتی یک مامور سیا را ندیدم. البته این سازمان ســعی می‌کند روی پروژه‌های من اثرگذار باشد، چـون نفوذ زیادی در هالیوود دارد! استون درپاسخ به‌ پرسش خبرنگاری درباره ساخت فیلم درباره ســردار سلیمانی هم گفت:

ســردار ســلیمانی یک رهبر نظامی است که همچنان در قید حیات است. ما با آینده‌ای روبه‌رو هســتیم که آبستن خیلی از اتفاقات است و باید صبر کنیم ببینیم چه پیش می‌آید.همه‌ی اظهارنظرها و موضع‌گیرهای این فیلم‌ســاز آمریکایی پیش از هر چیز نشاندهنده سیاست‌های دوگانه او در ایجــاد رابطه و حضور در جشنواره‌های سینمایی منطقه است. مدیران و سیاستمداران ایرانی از حضور هر فردی که به ظاهر منتقد سیاست‌های آمریکاست، استقبال می‌کنند و آن را با تشریفات و هزینه‌های بسیار به ایران دعوت کرده و از او با تمامی امکانات میزبانی می‌کنند، چراکه تصور می‌کنند این منتقدان همسـو با ما هستند، با ما منافع مشترکی دارند. فارغ از اینکه این افراد با نیت‌ها و اهداف متفاوتی ازما،به انتقاد ازسیاست‌ها و روش‌های آمریکا می‌پردازند و وابســتگی روابط آنها با سازمان‌ها و قدرت‌های مختلف به درستی روشن نیست