الگوریتم این شبکه باعث تولید سریال‌های مشابه شده است

وجود تشابه در سریال‌های تولیدی نتفلیکس،موضوعی اســت کــه از چشــم منتقــدان و برخی از مخاطبان این شبکه دور نمانده است. تشابهی که خود نتفلیکس آن را ناشــی از سلیقه مخاطبانش میداند و به عنوان یک ایراد برای خــود در نظر نمی‌گیرد. تد سارندوس، از مدیران نتفلیکس در واکنش به انتقادها، پاسخ تامل برانگیزی داده است. او میگوید، وقتی منتقدان درباره عده مشخصی از مخاطبان که کیفیت اهمیت می‌دهند صحبت می‌کنند،درباره مخاطبان انبوه نتفلیکس‌ صحبت نمی‌کننــد، بنابراین وقتی مخاطبان انبوه مــا به کیفیت اهمیتی نمی‌دهنــد،نتفلیکس چرا باید خود را درگیر آن کند؟! در هر سریالی که نتفلیکس منتشــر می‌کند جزئیاتی وجود دارد که تکرار می‌شود؛ مثلا صحنه‌های تاریک بــا نورپردازی‌هــای رنگی، لباس‌ها و گریم‌های مشـابه و استفاده از رنگ‌های اشباع شده. این تشابه در آثار نتفلیکس به الگوریتم‌های این شبکه برمیگــردد. گردانندگان نتفلیکس سعی میکنند سلیقه مخاطبانشان همیشه مدنظر قرار دهند و بر این باورند که وقتی مخاطب، فیلم یا سریالی را می‌پسندد،ترجیح میدهد که بقیه فیلم و سریال‌هایی که میبیند هم در همان سبک و مشابه اثر قبلی باشد.

بنابراین، نتفلکیس علایق مخاطبانش را بررسی کرده وسعی میکند براسـاس آنها سریال‌هایش را بسازد. اما این محاسبه‌های الگوریتمی ســبب شده تا نتفلیکس سلسله آثار مشــابهی را تولید و روانه بازار پخش کند. یک پژوهشگر ســینما معتقد اســت که نتفلیکس از فناوری روش‌های مشابهی برای سریال‌هایش استفاده می‌کند که سبب می‌شــود یک زبان بصری امن، امــا غیرماجراجویانه برای خود ایجاد کند. نتفلیکس لیست کوچکی دوربین‌ها را در اختیار دارد و با وجود اینکه از سازندگان میخواهد جدیدترین روش‌های ثبت‌ تصویر و صحنه‌پردازی را به کار گیرند،اما بازصحنه‌هایی تقریبا طیف رنگی مشابه تولیدمی‌شود.

نتفلیکس از سازندگان میخواهد تا با فرمت ۴k فیلمبرداری کننــد. تصویری که ترکیبی از فناوری ۴K و HDR اســت. این شــبکه میخواهد حتی وقتی در آینده تلفن‌های همــراه مجهز به فناوری ۴K عرضه شدند، مخاطبان بتوانند تصویری با کیفیت تماشا کنند این خواسته‌ای منطقی برای یک پلتفرم در تلفن‌های همراه است، اما این اجبار، انتخاب سازندگان را محدود می‌کند و فایل‌های حجیم این نوع فیلمبرداری کیفیت اصلی خود را در صفحه کوچک از دست میدهد.