روز دوازدهم و سیزدهم آبان دو امام جماعت مورد سوءقصد قرار گرفتند

در این حملات تروریستی امام جمعه مسجدی در زاهدان جان خود را از دست داد

گروه جامعه:دفتر امام جمعه شادگان توسط یک موتور سوار ناشناس به رگبار بسته شد. امام جمعه ازسوءقصد نجات یافت. حمله به دفتر امام جمعه شادگان شامگاه روز جمعه 13 آبان رخ داد و این در حالی است که روز پنجشنبه دوازدهم آبان امام جماعت مسجد مولای متقیان درشهر زاهدان هدف حمله تروریستی قرارگرفته و جان خود را از دست داد.

بنابراین در روزهای دوازدهم و سیزدهم آبان دو حمله تروریستی علیه دو روحانی در شهرهای مختلف صورت گرفته است بااین حوادث به نظر می‌رسد اعتراض‌هایی که از حدودیک ماه نیم پیش آغاز شده،وارد فاز تازه‌ای از خشونت شده است.

دربــاره ماجــرای ســوءقصد بــه یــک روحانــی در شــادگان فــارس نوشته: حاضرین در صحنه صدای شلیک یک خشاب را شنیده‌اند همزمان جلسه‌ای بــا حضور امام جمعه شادگان در دفتر در حال برگزاری بود. به گفته یک شاهد عینی تیرهای شلیک شده به درب و تجهیزات دفتر برخورد کرده است.گفته می‌شود حجت‌ الاسلام منصوری امام جمعه شادگان چنــدی پیش به دلیل مبــارزه و جلوگیری از فســاد در اســتخدام‌های این شهرستان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده بود.

دراین میان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه اعتراض‌هایی با طمع خشونت در خیابان‌های بعضی شـهرها به ویژه در خاش واقع در اســتان سیستان و بلوچستان شـکل گرفت. فرماندار خاش با بیان اینکه این اغتشاشــگران اداره جهادکشاورزی و اداره دارایی این شهرستان را هم تخریب کردند،ادامه داد: اداره جهادکشاورزی شهرستان به طور کامل در آتش سوخت.

فرمانــدار خــاش گفت:هجــوم اغتشاشــگران بـرای تصرف فرمانداری خاش با هوشیاری نیروهای امنیتی ناکام ماند و هم‌اکنون آرامش در شهر حاکم شده است. صاحب‌گل صالحی اظهارکرد: تعدادی عوامل اغتشاشگر ظهر جمعه 13 آبان پس از اقامــه نماز جمعه با حضور بین نمازگزاران و سر دادن شعارهای هنجارشکن تلاش کردند، جمعیت را تحریک کنند و در ادامه به ســمت فرمانداری هجوم آورده و با شلیک گلوله سعی بر ورود داشتند.

فرماندار خاش با تاکید بر اینکه براساس اعلام شاهدان عینی در این میان تعدادی افراد مشکوک سمت مردم تیراندازی کردند که موجب کشته و مجروح شدن تعدادی از آن‌ها شــد، گفت: این افراد که از تصرف فرمانداری ناکام ماندند در ادامه به خیابان‌ها هجــوم برده و به آتش زدن چندین بانک و عابر بانک وچندین مغازه و فروشــگاه و کیوسک پلیس اقدام کردند. وی افزود:اغتشاشگران تعداد زیادی ازتابلوهای میادین و خیابان‌ها را از جا درآورده و ماشین‌های مردم محلی را به آتش کشیدند.طبق آمار اعلام شده این اغتشاشگران 12 دستگاه اتومبیل را به آتش کشیدند.

تسنیم هم درباره اعتراض‌های روز جمعه خاش نوشت: عده‌ای اغتشاشگر درشهر خاش ظهر جمعه 13 آبان به ســمت فرمانداری شهرســتان هجوم بردند. این افراد ابتدا نســبت به ســر دادن شعارهای ساختارشکنانه و در ادامه به سنگ‌پرانی و تیراندازی به سمت فرمانداری خاش اقدام کردند. این اقدامات با واکنش نیروهای امنیتی مستقر فرمانداری مواجه شده و در این درگیری‌ عده‌ای مجروح شدند. اغتشاشگران همچنین تعدادی خودرو رابه آتش کشیدند.همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی درباره اتفاقات روز جمعه در خاش نوشت:ظهر امروز جمعه 13 آبان پس از خطبه‌های نماز جمعه و اقامه نماز در مسجد مکی بازهم فضای استان سیستان و بلوچســتان ملتهب شد، آنها چندین کیوسک، بانک و خودرو پلیس را به آتش کشیدند.تمرکز این آشوب‌ها این بــار نه در زاهدان که در خاش بود. جایی که امام جمعه اهل سنت آن،مولوی محمدعلی شهنوازی از نخستین امام جمعه‌های اهل سنتی است که در سطح این استان حادثه تروریستی شاهچراغ را محکوم کرده بود!منابع آگاه ازوارد آوردن فشار مضاعف برامام جمعه خاش پــس از موضعگیری‌های اخیر او خبـر میدهند. البتــه خطبه‌های نماز جمعـه روز 13 آبان خاش را نیز فرد دیگری بــه نام محمد عثمان قلندرزهی که امام جماعت مسجد الخلیل خاش که همسو با عبدالحمید است، خوانده است. اظهارات وی متاثر از عبدالحمید بوده که بر مبنای آن تحریک مردم در دســتور کار قرار داشته است. شدت اغتشاشات به حدی بود که تقریبا هیچ بانکی در شــهر خاش از گزند آن در امان نبوده اســت. اغتشاشگران علاوه بر فرمانداری به ساختمان جهاد کشــاورزی خاش و دیگر ســاختمان‌های دولتی خســارت وارد کردنــد. آنها چندین کیوسک و خودرو پلیس را به آتش کشیدند و حتی خودروی شــخصی مردم را با پرتاب مواد آتش‌زا ســوزاندند. همچنین در جریان ناآرامی‌های امروز خاش چندنفر کشته و زخمی شده‌اند که آمار دقیق آن هنوز اعلام نشده اسـت. این اغتشاشات تنها یک روز پس از پایان عملیات گازرسانی به خاش صــورت گرفته که منابع محلــی آن را محل تامل می‌دانند. در این میان هم جانشین نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:حدود ۵۰ نفر از لیدرهای شناسایی شــده در اغتشاشات اخیر کشور از منافقین بودند دشمن در نظر داشت، سناریوی سوریه را در ایران پیاده کند.