خانم خزعلی تلاش می‌کند واقعیت‌ها را نبیند و انکار کند

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

خانم دکتر خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری در آخرین اظهارات خود در ریشــه‌یابی از مسائل و حوادث اخیر در کشــور از استفاده ابزاری از زنان در این اعتراضات گلایه کرده و گفته است که زنان نقش خاصی در جریان اخیر نداشتند و بی‌جهت عنوان زنانه برای این جریانات به کار برده شده است.

البته ریشه‌یابی اعتراضات اخیر نیازمند بحث و تفصیل زیادی است، اما به نظر می‌رسد صحبت خانم خزعلی هم نادیده گرفتن برخی امور است و هم انکار آنها. نخســت اینکه، اعتراضات فعلی در کشــور ریشه‌های مختلفی دارد، اما نمیتوان منکر اعتراضات زنان نسبت به بی‌توجهی به مطالباتشان در جریان‌های اخیر شد. مساله تلخی که از ابتدا نسـبت به معترضان و کسانی که حرفی برای شنیده شدن داشتند و دارند همین انکار بود.متاسفانه درهر اعتراض مدنی و غیرمدنی مسئولان ما به نشـنیدن و انـکار مسائل می‌پردازند؛ در حالی که به گفته قدیمی‌ها پنهان کردن مشکل زیر فرش ممکن نیست و مشکل از جای دیگری سر درمی‌آورد. غیرقابل انکار اســت که مطالبات معترضان که بیشــترین آن هم مطالبات زنان بود و در ســطح جامعه گســترش یافت، ســال‌های سال اسـت که وجود داشته و کسی به آنها پاسخ نمی‌داده، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، مطالبات شغلی، مسائل و مشکالت حقوقی و مسائلی که به طور خاص مورد زنان وجود داشته، عموما مورد بی‌اعتنایی بوده اســت.

مساله زنان همواره بـه اندازهای در جامعه مهــم بوده و همه جریان‌های سیاسی درمورد آن اتفاق‌نظر داشتند که شعار ثابت انتخابات بود. در هر دوره‌ای کاندیداها به اندازه‌ای به این مساله واقف هستند، در شــعارهای انتخاباتی مکرر وعده رسیدگی به امور زنان را می‌دهند و مدعی می‌شــوند کــه در درجه اول مطالبات زنان را پیگیری می‌کنند، یعنی همه دارند که مطالبات زنان انباشته و پاسخ داده نشده است.

حالا گویا این زمان، پاک کردن صورت مساله در دستور کار است و در شرایطی که مطالبات کف خیابان مطرح می‌شود و فرصت بیان یافته،بازهم سیاست انکارتداوم دارد درحالی که انکار قضایا و واقعیت‌ها شرایط را بدتر می‌کند.اگر واقعیت‌ها دیده و به‌بحث گذاشته می‌شد و جامعه امکان طرح و حل مسائل را داشت،این مشکل اعتراضات خیابانی مواجه نمی‌شدیم.

متاسفانه در شرایط فعلی مســائل حقوقی زنان اعم از ارثیه، طلاق، حضانت فرزنــد و... نیازمند تجدیدنظر و قانونگذاری‌های جدید است. خوب اسـت خانم خزعلی گاهی به جز بازدیدهای معمول، به دادگاه‌های خانواده سر بزنند و صدای زنانی که معترض هستند و به دنبال حق‌وحقوق خود پله‌ها را بالا و پایین می‌کنند، بشـنوند تا شاید این مسائل را پیگیری کنند. خوب اسـت همه مسئولان از پشت ویترین بیرون بیایند و سری به خیابان‌ها و مجامع قضایی بزنند.

تساوی حقوق،برابری اجتماعی مطالبه همه زنان است. آیا در جامعه ما در پیدا کردن شغل، شرایط و ساعات کاری،میزان دریافتی یکسانی برای زنان و مردان وجود دارد؟ حقوق یکســان دارند؟ ارتقای شغلی بین زن و مرد یکسان است؟ از خانم دکتر خزعلی، معاونت امور زنان درخواست دارم تا به گلایه‌های زنان در این بـاره گوش دهند.گزارش‌های متعدد دراین رابطه در رسانه‌ها رابخوانند و خوب است معاون امورزنان بهتر ازهرکسی گوش شنوای مطالبات شنیده نشده زنان باشد. این امر می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و از بروز این مطالبات در کف خیابان که قطعا خطراتی نیز داردجلوگیری کند. وقتی صدایی شنیده نمی‌شود،این صدا به فریاد تبدیل می‌شـود. فریادها هم اگر انکار شود بر جای خود باقی می‌مانند. انکار نقش و جایگاه زنان در اعتراضات اخیر، این نقش را ازبین نمی‌برد؛بلکه تنها فاصله‌ها را افزایش می‌دهد. نگذاریم این فاصله عمیق‌تر و بزرگتر شود.