عده‌ای از سلبریتی‌ها تلاش دارند نان به نرخ روز بخورند و جهان‌بینی‌شان اجتماعی و جامعه‌نگر نیست

شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس_سلبریتی‌ها نمیدانند که مطالبات جوانان چیست که بخواهند آن را بیان کنند. در تمام این سال‌ها این مساله در فضای مجازی وجود داشته برای اینکه ما صورت مساله را پاک کردیم.

در واقع ما الیت‌ها و نخبه‌های جامعه را کنار گذاشتیم و سلبریتی‌هایی را روی کار آوردیم. محدودیت فضای مجازی همگانی است، تر و خشک باهم در آنجا حضور دارند،عده‌ای معترض‌اند،حکومت برای اینکه اعتراضات را کنترل کند، فضای مجازی را محدود کرده است اما با این اقدام آن دسته ازمردمی که درحال کسب درآمد در فضای مجازی هستند وهدفشان تامین نیازمالی است به خیل مطالبه‌گران اضافه می‌کند و همین موضوع سبب می‌شــود، مطالبات جدیدی ظهور و بــروز کنند حتی آن دسته از افرادی کــه ارتباطی با این جریانات ندارند و به دنبال به دست آوردن مطالبه‌ای نیستند، نگاه منفی در آنها تشدید می‌شود.به‌نظرم به‌جای‌ اینکه به درد و دل آن‌ها توجه کنند با محــدود کردن فضای مجازی صورت مساله را پاک می‌کنند.

مدت‌ها بود کـه بحث صیانت مطرح می‌شـد و همین باعث ایجـاد یک دلهره در مردم مخصوصا جوانها شده بود که بحث صیانت چگونه قرار است اجرایی شـود و حالا دراین روزها ماجرا بدتر هم شده است،یعنی بحث صیانت همراه شده با مطالباتی که مردم این روزها دارند و همین باعث تشـدید دلهره شده است. در بین مسئولان نیز حتما افرادی بودند امید داشتند مشکلات برطرف شود اما معمولا کارها و مسائل اجتماعی مثل مسائل اقتصادی و ریاضی نیست که با دودوتا چهارتا بشود به نتیجه نهایی رسید و مساله را حل کرد.

من بارها در کلاس‌هایم گفته‌ام که شما در هرجای دنیا یک مهندس را ببرید و بگویید یک سد بسازد این کار را به راحتی انجام می‌دهد،درهر کجای دنیا یک پزشک را ببرید، می‌تواند طبابت کند و بیمار را مداوا کند؛ اما اگر یک جامعه‌شناس برجسته را یک کشور دیگر ببرید، نمی‌تواند مسائل اجتماعی آن جامعه را درک کندضمن اینکه تشخیص مسائل اجتماعی یک جامعه با یک روز و دو روز اتفاق نمی‌افتد.آدم باید دودچراغ خورده باشد تا بتواند مسائل اجتماعی جامعه را درک کند.

من نمی‌دانم مشاورین دولت ما چه کسانی هستند اما قطعا بایدجامعه‌شناسان دغدغه‌مند و توانمند به دولت مشاوره بدهند. من به‌عنوان یک جامعه‌شــناس، یک خلایی را می‌بینم، آن هم این است که گروه‌های مرجع جوانان ما، دیگر فلا  استاد و معلم و مسئول نیست و به جای آن سلبریتی‌ها در فضای مجازی حاضر شـدند، چون به‌طور مثال منی که استاد هستم درفضای‌مجازی حضور ندارم.

من نمی‌خواهم به سلبریتی‌ها توهین کنم، چون تر و خشک با هم هستند،تعدادی از آن‌ها فرهیخته هستند و عده‌ای دیگر برای معروف شدن فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند و این آفت بسیار بزرگی اســت که برای جوانان ما پیش آمده و این موضوع به خاطــر اینکه منافع فضای مجازی را انکار کردیم،مغفول مانده است. من اصلا انتظاری از آنها ندارم و حتی حضورشان را هم قبول ندارم. چون حضور کسانی که فرهیخته هستند کمرنگ اسـت اگر هم هستند بســیار محتاطانه حضور دارند.عده دیگر هم که تلاش‌دارند نون نرخ روز‌ بخورند جهان بینی خودشان رادارند و جهان بینیشان اجتماعی و جامعه‌نگر نیست. نکته اینجاســت که صحبت خالی چه فایده‌ای دارد؟یعنی آن سلبریتی‌ها می‌توانند بیایند و مطالبات جوانان ما را مطرح کنند؟ خیلی از آنها اصلا نمی‌داند که مطالبات جوانان ما چیســت که بخواهند آن را بیان کنند.درتمام این سال‌ها این مساله در‌فضای مجازی وجود داشته چون ما صورت مساله را پاک کردیم.

در واقع ما الیت‌ها و نخبه‌های جامعه را کنار گذاشتیم و سلبریتی‌هایی راروی کارآوردیم که مطالبات هیچ یک از اقشار جامعه را نمی‌دانند. ما نخبه‌ها را کنار گذاشتیم و میخواهیم افرادی که هیچ علمی ندارند به کمک جوانان و جامعه ما بیایند که این موضوع امکان ندارد.

سلبریتی‌ها خودشان را دارای تاثیرگذاری دیدند، ممکن اسـت تاثیری هم داشته باشند اما در نظر من به هیچ عنوان تاثیرشان مثبت نیست./ خبرآنلاین