چرا موج سرخ ترامپ با شکست روبه‌رو شد و بایدن از نتایج انتخابات آمریکا به عنوان روز خوبی برای دموکراسی یاد کرد؟

موج سرخ ترامپ با شکست روبه‌رو شد. سخنرانی جو بایدن نیز نشان داد، دموکرات‌ها اگرچه نتوانستند رای اکثریت را در انتخابــات میان‌دوره‌ای آمریکا به دست بیاورند امــا از آنچه به دسـت آمده خوشحال هستند. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه انتخابات میاندوره‌ای در این کشور از آن به عنوان روز خوبی برای دموکراسی یاد کرد و بدین ترتیب در حالی که لبخندی بر لب داشــت، پاسخی به ترامپ داد که گفته بود، موج سرخ در پیش است.

بایدن ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود درکاخ سفید تاکید کرد موج بزرگ سرخ که جمهوری‌خواهان وعده آن را داده بودند به وقوع نپیوست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و بسیاری از اعضای حزب جمهوری‌خواه امیدواربودند باتوجه به کاهش‌محبوبیت بایدن شاهد پیروزی قاطع جمهوری‌خواهان سرخ‌رنگ باشند. یورونیوز نوشت که نتایج بسیاری از رقابت‌های انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هنوز مشخص نشده است اما به نظر می‌رسـد که جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را دست خواهند گرفت.درمقابل‌ دموکرات‌ها بخت بیشــتری برای حفــظ اکثریت شــکننده خود در مجلس ســنا دارند. بایدن همچنین گفت: حزب دموکرات برخلاف همه انتظارات خوب عمل کرد و من قصد دارم دوباره نامزد ریاســت جمهوری شــوم امــا در تصمیم‌گیری عجله نخواهــم کرد. من تلاش می‌کنم تا مطمئن شــوم که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به ریاست جمهوری بازنگردد.

نتایج انتخابات کارشناسان و نظرسنجی‌ها را غافلگیــر کــرد. بدین‌ترتیب کام ترامپ تلخ شــد. با این حال شهروندان آمریکایی ترکیب جدید مجلس نماینــدگان را برگزیدند و 35 نفر از مجموع 100 سناتور،فرمانداران 36ایالت را انتخاب کردند.برمبنای نتایج اولیه‌ جمهوری خواهان بابرتری مختصر دست بالاتر را دارند اما با این وجود نمی‌توانند آنچنان ترامپ گفته بود،موجی سرخ در جهت شکست بایدن به راه بیندازند.

خبرگزاری روسی اســپوتنیک نیز در تحلیلـی به حضور جمهوری‌خواهان و تاثیر آن بر ایران نوشت و آورد: اگر کنگره به دسـت جمهوری‌خواهان بیفتد قطعا بر احیای برجام تاثیر خواهد داشت اما تعیین‌کننده نخواهدبود. چراکه همانطور که در پاســخ به ســوال قبلی گفتم، سیاست خارجی در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است. با این حال دولت بایدن در تلاش برای احیای برجام با دو مانع روبه‌رو است. اولین ایران و دومین مانعی که به ندرت مورد اشاره قرار می‌گیـرد، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران خواهد بود.

همانطورکه پیشبینی می‌شد محتمل است جمهوری‌ خواهان اکثریت مجلس‌ نمایندگان را به دست آورند. دموکرات‌ها نیز همچنان ممکن است بتوانند کنترل سنا را حفظ کنند. اما یک چیز قطعی است و آن اینکه سرخوشی جمهوری‌خواهان به ایجاد به اصطلاح موج سرخ در سراسر کشور محقق نشده و حزب دمکرات توانسته به خوبی با حزب جمهوری‌خواه رقابت کند؛ به طوری که دربسیاری از حوزه‌های مهم و کلیدی دوحزب رقابت نزدیکی با هم داشــته و در مواردی که یکی بر دیگری پیروز شــده، فاصله اندک بوده است.

اســپوتینک همچنان آورده: اگر انتخابات میاندوره‌ای را هم رفراندومی در مورد عملکــرد رئیس‌جمهور حاضر بدانیم، دامنه و برد چنین رفراندومی محدود اســت و بیشــتر می‌توان آن را هشداری به رئیس‌جمهور وقت دانست. در تاریخ آمریکا بسیار معمول است که حزب مستقر در کاخ سفید در انتخابات میــاندوره‌ای ببازد و کنترل کنگره را از دســت بدهد. اما این الزاما به معنی باخت درانتخابات ریاست‌جمهوری دوسال بعد نیست. مثال کلینتون و اوباما در ۱۹۹۴ و ۲۰۱۰ اکثریت کنگره را از دست دادند اما همچنان در انتخابات دور دوم برنده شدند. لذا این انتخابات کنگره را نیز نمی‌توان شاخص قطعی برای وضعیت رقابت بر سر کاخ سفید در ۲۰۲۴ به شمار آورد و نمی‌توان با یقین گفت که با آمدن جمهوری‌خواهانی مثل دونالدترامپ آن وقت یک‌بلایی بر سر ایران بیاید.خلاصه آنکه آنطور که نتایج تاکنون نشان می‌دهد حتی اگر نهایتا جمهوری‌خواهان اکثریت در هر دو مجلس را نیز ببرند، هم حزب دموکرات و هم رئیس‌جمهور دمکرات دچار باخت سنگینی نشده و دموکرات‌ها همچنان قابلیت رقابت موثر در ۲۰۲۴ برای ریاست جمهوری را خواهند داشت.

در این میان سوال جدی مطرح شده این است که چه چیزی باعث شـد با وجود خوب نبودن اوضاع بایدن و دموکرات‌ها،موج قرمز جمهوری‌خواهان برای جارو‌کردن نمایندگان دموکـرات از هر دو مجلس محقق نشــود؟ واشنگتن‌پســت در گزارشی، حضور غیرقابل پیشبینی جوانان را یکی از اصلی‌ترین اهرم دموکرات‌ها دانسته است.

ویکتور شی، فعال سیاسی مرتبط‌دموکرات‌ها معتقد است: داده‌ها تایید می‌کند که دیروز جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله بیش از هرگروه سنی دیگری به دموکرات‌ها رأی داده‌اند. جوانان به معنای واقعی کلمه از موج قرمز جلوگیری کردند و دموکرات‌ها را نجات دادند. اگر رای دهنده جوانی را می‌شناسید، لطفا از او تشکر کنید. برایان اونیل، روزنامه‌نگار آمریکایی نیز سه دلیل برای ناکامی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای برشمرده است.این روزنامه‌نگار آمریکایی این سه عامل را اینگونه توضیح داده:نگرانی بســیاری از زنان برای از دست رفتن حق سقط جنین باعث شد، بیرون بیایند و رای دهند. تهدید دموکراسی ناشی از هجوم طرفداران ترامپ به‌پایتخت لفاظی‌های‌ جمهوری‌خواهان مردم ترسیده را به سمت صندوق‌های رأی کشاند.

تهدیدهای جمهوریخواهان مبنی برکاهش بودجه برای تامین‌اجتماعی مراقبت‌های پزشکی، گروه‌های ســنی مســن‌تر را از خانه بیرون کشید و همانطور که همه می‌دانیم، افراد مسن بیشتر رای میدهند.

این عوامل همه باعث شد تا آنچه تحلیلگران ماه‌های گذشته از آن خبر می‌دادند، محقق نشود و سبب شدند بایدن به یکی از معدود رؤسای جمهوری دموکرات آمریکا تبدیل شود که میاندوره‌ای را به خیر گذرانده و یا دستکم با شکست هولناک مواجه نشــده است. هم اوباما و هم کلینتون در همین موقعیت با شکست فاحشی در میاندورهای مواجه شده بودند.