بیانیه اخیر نمایندگان مجلس یازدهم که بدون اسامی و تعداد امضا منتشر شده بود حالا برای این مجلس حاشیه‌ساز شده و نمایندگان تک به تک در گفت‌وگوهایی اعلام می‌کنند آن را امضا نکردند

سیما پروانه‌گهر، خبرنگار گروه سیاسی

نمایندگان مجلس یازدهم روز پانزدهــم آبــان مــاه کاتولیک‌تر از پاپ شدند در شرایطی که هنوز قوه قضاییه احکام قضایی در ارتباط با دستگیرشدگان اخیر را اعلام نکرده بود در بیانیه‌ای درخواست اجرای حکم الهی برای محاربین را از قوه قضاییه بیان کردند.

در متن بیانیه که توسط احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس در جلســه علنی قرائت شد، قید شده بود: از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم هرچه سریعتر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعــرض کرده‌اند، برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت بـه محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز نظام بوده و در این امر با هیچ کسی مماشات نخواهد کرد.

در انتهای متن بیانیه نیز تاکید شده بود: از قوه قضائیه می‌خواهیم ضمن برخورد قاطع با مباشرین جنایت‌ها با همه کسانی که معاونت درجرم کرده و سبب‌تحریک آشوبگران شده‌اند مثل برخی سیاسیون‌برخوردمتناسب را انجام دهند. البته به جز ادبیات تند این بیانیه یک نکتــه دیگر نیز دربــاره آن جلب توجه می‌کرد. خلاف روال معمول در مورد بیانیه‌های دیگر که اسامی امضا کنندگان آن عموما با اندک زمانی فاصله در رســانه‌ها منتشر می‌شود، بیانیـه بدون نام و امضــا باقی ماند و تنها عدد 227 نماینده که امیرآبادی در زمان قرائت آن را قید کرده بود به عنوان تنها مشخصه این بیانیه درج شد. علاوه بر این در روزهای بعد از انتشار این بیانیــه اعضای هیات رییسه تاکید کردند درخواست قصاص از جانب نمایندگان بیان نشده است. با مروری بر متن این بیانیه اما می‌بینیم که نمایندگان بر جرم محاربه و مجازات محاربین تاکید کردند که البته به موجب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصــوب ۱۳۹۲ ، مجازات محاربه در درجه اول اعدام و درجات بعدی به‌تشخیص قاضی صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد به‌معنای تبعید است.بنابراین نمایندگان مجلس‌یازدهم در حالی که هنوز دستگاه قضایی اعلام جرمی را به صورت روشــن و رسمی درباره متهمین دستگیر شده نداشته پیشواز مجازات اعدام برای آنها رفته‌اند اگرچه واژه محاربه می‌تواند حالا که افکار عمومی واکنش داشته،جای پا برای عقب‌نشــینی نمایندگان بگذارد اما در هر صورت شــامل درخواست اعدام نیز می‌شود.

چه کسانی بیانیه را امضا نکردند؟

آش بیانیه مجلس یازدهم آنقدر شور شد صدای خود نمایندگان را هم درآورد و تعدادی از نمایندگان شروع به گفت‌وگو با رسانه‌ها کردند که از اساس این بیانیه را امضا نکرده‌اند. احمد علیرضابیگی گفت‌وگو با انتخاب ضمن اعلام اینکه جزو امضاکنندگان بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس نیست، بیان کرد: برای من این بیانیه را آوردند تا امضا کنم اما قضاوت‌هایی که در صورت گرفته بود را قبول نداشتم و امضا نکردم. این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ اینکه چرا قضاوت‌های متن بیانیه را قبول نداشته اســت، اظهار کرد: اینکه کسانی به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی امریکا نســبت دهیم و دشــمنان کشـور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند چنین جریانی درکشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم.ضمن اینکه معتقدم اگرکسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.

ذبیح‌الله اعظمی، نماینده مردم جیرفت نیز از چهره‌های مجلس یازدهــم اســت که گفتــه بیانیــه را امضــا نکرده اســت. وی در این باره اظهار کــرد: هیچگونه درخواست از قـوه قصاییــه، بیانیــه و متنی را مبنی بر برخــورد و اعدام معترضین، دانشجویان و نخبگان در حوادث اخیر به‌خصوص مورد معروف به بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس را امضا نکردم.وی همچنین تاکید کرده اســت که بنده به عنوان یک اســتاد دانشگاه، نگرانی جدی خود را از بازداشت دانش‌آمــوزان و دانشجویان اعلام می‌کنم. دانشجویان و دانش‌آموزان، نخبــگان و آینده‌ســازان ایــران قوی هستند؛ نباید با خشونت و قوه قهریه با این عزیـزان برخورد کرد. جای دانش‌آموز و دانشـجو کلاس درس است نه زندان و بازداشتگاه.

بهزاد رحیمی نماینده دیگری است که اعلام کرده بیانیه را امضا نکرده است.این نماینده سقز با انتقاد از‌اینگونه رفتارهای پرحاشیه نمایندگان گفته که شایسته اســت نمایندگان بیشتر به موضوعات اقتصادی و اصلاح سایر امور بپردازند.من این بیانیه رامصداق دخالت همچنین راه بردن بــه جایی که در حیطه اختیارات ما نیست، میدانم. وی تاکید کــرده که ما با همین پشتوانه ۲۲۷ امضایی می‌توانیم بسیاری از کارهای دیگری که به نفع مردم است و برزمین مانده رابا اتحاد همکاری‌ درست کنیم.

حاج‌انور حبیب‌زاده نماینده مردم بوکان مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است که این بیانیه را امضا نکردم و علت عدم امضا هم این بود که اعتقاد داشتم حفظ جان شهروندان، تامین آرامش رفاه‌ همچنین رفع مشکلات آن‌ها باید در اولویت کارها و فعالیت‌های ما باشد.ما نمایندگان اکنون باید تلاش کنیم تا مســائلی همچون معیشــت، مسکن، تثبیت قیمت‌ها و اشتغال جوانان کشور در اولویت کارهایمان باشد.