نماینده مجلس یازدهم خواستار توضیح از وزیر کشور درباره لباس شخصی‌ها شد

دو روز پس از آنکه جمیله کدیور درباره خطر حضور لباس شخصی‌ها در برخورد با معترضین هشدار داده بود حالا یک نماینده مجلس هم در این باره صحبت کرده و از وزیر کشور خواسـته تا درباره ریشه این گروه و علت حضور آنها توضیح دهد.

جمیله کدیور 28 آبان در روزنامه اطلاعات نوشت که: ممکن است به دلیل حضور نیروهایی که لباس رسمی حافظان نظم را بر تن ندارند به اصطلاح رایج (لبــاس شــخصی‌ها) و امکان تشخیص و تمایز آن‌ها با مردم عادی نیست، آشــوب‌طلبان و اراذل خود را به عنوان لباس شخصی جا بزنند و بر چرخه خشونت افزوده شود.

کدیور این دیدگاه را احتمالا بر اساس تجربه سال‌های دهــه 70 و ســال‌های ابتدایی دهه 80 نقل می‌کند، آن زمان که بروز و ظهور لباس شــخصی‌ها در یکی از اصلی‌ترین برهه‌های خود بود و از ترور سعید حجاریان تا ماجرای کوی دانشگاه و رخدادهایی از این دســت، لباس شخصی‌ها نام‌های ثبات تاریخ بودند. حالا اما جلیلی رحیمی‌جهان‌آبادی،نماینده مجلس یازدهم در این‌باره هشدار داده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لزوم مدیریت چرخه خشونت در کشــور همچنین نظارت بر مسأله لباس شخصی‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از جانب سودجویان به نام نیروهای امنیتی شود، تاکید کرده که دررابطه مسأله لباس شخصی‌ها اینکه برخی‌سودجویان ازچنین فضایی سوءاستفاده می‌کنند،این ضعف‌سیستم امنیتی و انتظامی کشور است که افرادی بدون اینکه منتسب به جایی باشند و از نظر قانونی مشخص باشد که اختیار دارند یا ندارند این مسائل و مداخلات‌حضور داشــته باشند.  وی در این باره گفته است: من فکر می‌کنم هم وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور هم فرماندهی انتظامی کشور باید پاسخگوباشند که این افراد چه کسانی هستند و چرا این رفتارها را انجام می‌دهند. اگر نیروی پلیس هستند چرا این‌کارها را می‌کنند و اگر نیستند متعلق به کجا هستند و چرا پلیس با این‌ها برخورد نمی‌کند. اینها نکاتی است که مردم هم پیرامون آن سوال دارند.

اخیــرا نیــز شــهرام گیل‌آبادی از مدیران ارشد سابق صدا و سیما و معاون شهرداری تهران در زمان‌مدیریت محمدباقــر قالیباف، رییس مجلس فعلی، چگونگی مواجه شدنش با نیروهای لباس شــخصی در خیابان انقلاب را در قالب یک نوشته،تعریف کرد که این‌روایت بــا واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شد.

مساله لباس شخصی‌ها در برخی اتفاقات بعد از انقلاب همیشه یکی از محورهای مورد سوال بوده است اگرچه به دلیل همین شخصی بودن و ابهام در ریشه سازمانی و تعلق این افراد امکان نظارت بر رفتــار، حوزه اختیار و حتی سلاحی که در اختیار دارند نیز وجود ندارد و نظرات متفاوتــی در این باره وجود دارد.

به طور مثال محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک هشـتم آبان ماه در گفتوگو با رویداد 24 در پاســخ به سوالی مبنی بر لزوم نظارت برلباس شخصی‌ها و مساله مســلح بودن آن‌ها گفته بود اینکه لباس شــخصی‌ها اسلحه‌ای به اندازه کلت داشته باشند، ایراد نــدارد اما نباید اســلحه بزرگتر داشته باشند.