مجلس یازدهم در طرحی موضوع ممنوع‌الخروجی دانشجویان معترضرا تدوین می‌کند

درست چند روز بعد از آنکه حمید رسایی، نماینده دوره هشــتم مجلس که روزگاری ســابقه عضویت در جبهه پایداری را نیز داشته در توییتی خواستار برخورد تند با دانشجویان معترض شد، برخــی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی تهیه کرده‌اند که مجازات‌هایی برای دانشــجویان که هنجارشــکن خوانده شدند در نظر گرفته شده است؛ مجازاتی از جمله ۱۰ سال ممنوع الخروجی.

حمید رسایی بعد از اعتراضات دانشجویی در ایـن باره نوشته بود: اراذلی که به اسم دانشجو هر روز به‌بهانه‌ای دانشگاه شریف را متشنج می‌کنند، دنبال بهانه‌ای برای اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجه با آن‌ها مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا اخراج و سپس ممنوع‌الخروجی ۱۰ تا ۱۵ساله است. باور کنیــد وحشی‌بازی در محیط دانشگاه تمام می‌شود.

خبرگزاری ایسنا در این‌باره گزارش داده براساس این طرح اگر دانشجویان دردانشگاه‌ها هنجارشکنی، آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها انجام دهند و با هر اقدامی خللی در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی ایجاد کنند، ضمن صدور احکام انضباطی برای آن‌ها، محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی می‌شوند.

همچنین مجازات ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال نیز پیشبینی شده است. البتــه طرح تصریح کرده که اگر دانشــجویان از اقدامات هنجارشکنانه ابراز پشــیمانی کنند، این مجازات مشمول تخفیف می‌شود یا درصورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی، مجازات آن‌ها بخشیده خواهد شد.

بـه گفته یکی از طراحـان این طرح برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد فضای باز گفت‌وگو در دانشگاه‌ها همواره مورد تاکید مسئولان بوده است که در روزهای اخیر هنجارشکنان در دانشگاه به‌رغم دعوت تشکل‌های دانشجویی به حضور در کرسی‌های آزاداندیشی و تریبون‌های آزاد تاکنون از حضور در جلسات خودداری کرده‌اند. بی‌خبــری کمیسیون آمــوزش و تحقیقات از این طــرح نقطه عجیب‌تر این طرح اسـت. مهــرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از تهیه این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: معمولا طرح برای امضا باید روی سامانه بارگذاری شود، بعد به کمیسیون بیاید من چنین طرحی سیر طی این مراحل ندیده‌ام.

ویس‌کرمی همچنین درباره روند کار تدوین طرح‌ها در مجلس یادآوری کرده که اگر طرح در سامانه بارگذاری شــود، نمایندگان قــادر خواهند بود از طریق تبلــت آن را امضاء کنند و امضاء به صورت دســتی نیست، اما من چنین طرحی را ندیده‌ام.

این عضو کمیسیون آموزش همچنین گفته است کــه قوانیــن و مقررات موجود در دانشگاه‌ها گویاست و کفایت می‌کنــد؛ چراکه به هر حال دانشگاه ضوابط و هدف‌گذاری خودش را دارد. بیان مطالبی مبنی‌بر اینکه قشر فرهیخته ما دردانشگاه‌ها هستند و همین مقررات و قوانینی که اکنون در بحث مباحث انضباطی دانشگاه‌ وجود دارد، کفایت می‌کند یا سال‌های سال‌ دانشگاه‌ها ما با همین قوانین اداره شــده‌اند و مشکل خاصی هم پیــش نیامده اســت؛ لذا اینطور نیست که احسـاس کنیم باید قوانین تشدید شود نشان ازاین دارد که خود کمیسیون آموزش مجلس هم با این روند همراه نیست.حتی عضو کمیسیون آموزش مجلس‌یازدهم تاکید کــرده که در فضــای کنونی مطرح کـردن برخی موضوعات بی‌سلیقگی است و بعید می‌دانم چنین مســاله‌ای مطرح باشد، اما اگر جدی شود، علی‌القاعده باید کمیسیون آموزش بیاید اما تاکنون چنین چیزی را ندیدم، طرح باید به هیات‌رئیسه برود و ارجاع شود به کمیسیون در واقع به این آسانی نیست.