چین

تنها راه، اصلاحات است

/post-15

ما باید در منطقه با کشورهای مسلمان  و همسایه‌ها ارتباط موثر برقرار کنیم. دوستان ما  فعلا روسیه و چین هستند اما بارها دیدیم در زمانی که پای منافع خودشان در میان باشد به راحتی منافع ما را قربانی می‌کنند. البته این قاعده بازی سیاست خارجی است که هر کشوری اولویت را به منافع ملی خود اختصاص می‌دهد و اگر ما فکر کنیم جز این دور مورد در مورد دوستان ما رخ می‌دهد. در هر صورت پشتوانه و سرمایه اجتماعی را باید تقویت کنیم. دلسوزان نگران هستند و براندازان در حال شادی هستند. از بین راهبردهای موجود باید به اصلاحات بازگشت. راه‌حل مشکلات کشور نه شورش است و نه براندازی؛ تنها راه حل اصلاحات است.