حسن ناهید از پیشکسوتان موسیقی دستگاهی درگذشت

حســن ناهیــد از نوازندگان شــاخص موسیقی دستگاهی ایران که از مدتی قبل در بستر بیماری بود، پنجشنبه ۲۷ بهمن در سن ۷۹ سالگی دار فانی را وداع گفت. حســن ناهید از پیشکســوتان عرصۀ نی‌نوازی، سال ۱۳۲۲ در کرمان متولد شد. از ۱۰ سالگی موسیقی کار کرد و از ۱۸ سالگی نزد حسین تهرانی آموزش دید و از شاگردان زنده‌یاد حسن کسایی، نوازندۀ مطرح نی بود. حسن ناهید، ۱۷ سال قبل، در اختتامیۀ جشـنوارۀ موسیقی فجر خاطره‌ای از دیدار و آشنایی با زنده‌یاد حسن کسایی تعریف کرد و گفت برای نخســتین بار زمانی که کودک بوده، شنیدن تصادفی نوای نی اسـتاد کسایی او را به این ساز علاقه‌مند کرد: به هر حال با هزار سختی ساز را پیدا کردم. چون ایشان در اصفهان بودند و من در شیراز و منِ بچه ۱۰ ساله نمی‌توانستم از این استان به استان دیگر ســفر کنم، نامه‌ای به ایشان نوشتم و راهنمایی خواستم و ایشان در نهایت لطف و محبت یک ســال بعد مـن را به اصفهان دعوت کردند و دو تا نی به من دادند و بعدتر فهمیدم که خودم باید کار کنم. زنده‌یاد حسن ناهید مدت‌ها پس از فراگیـری آموزش‌های لازم در عرصۀ نوازندگی نی در ارکستری با همراهی هنرمندانــی چــون اسدالله ملــک، منوچهـر جهانبگلو، فرهنگ شــریف و محمودی‌خوانســاری و تعــدادی دیگر به اجرای برنامــه پرداخت. در همــان دوران فعالیت‌هایی در ارکســتر درویش رادیو داشت، ســپس برای شــرکت در ارکستر رودکی متشــکل از ابراهیــم منصوری، حبیب‌الله بدیعی، علــی تجویدی، احمد عبادی، رضا ورزنــده، علی‌اصغر بهاری و فرهــاد فخرالدینی دعوت و به‌فعالیت در این مجموعه مشغول شــد. مرحوم ناهید، سال ۱۳۴۱ توسـط حسین قوامی به برنامه گلها نیز دعــوت و همکاری خود را در این مجموعه برنامه رادیویی آغاز کرد. او بعدها در ارکســتر فرامرز پایور به نوازندگی نی پرداخت و در ســال‌های بعدتر موفق به اخذ مدرک درجۀ یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

نوازندگی در ارکستر گل‌ها به رهبــری روح‌الله خالقی، نوازندگی در ارکســتر صبا به رهبری حسین دهلوی، نوازندگی در ارکســتر گـروه پایــور به سرپرستی فرامرز پایور، برگزاری کنسرت در کشـورهای ترکیه، بلغارستان، یوگسلاوی، ایتالیا، فرانســه، بلژیک، هلند، آلمــان و اتریش، انتشــار آلبوم گل و نی شامل تک نوازی نــی و دو نوازی با تمبک در دسـتگا نوا، شوشتری و ماهور، انتشار آلبوم آوای نی شامل تک نوازی در دستگاه‌های بیات ترک، بیات اصفهان، ابوعطا و مخالف سه گاه، بخشــی از فعالیت‌های زنده‌یاد حسن ناهید در عرصۀ موسیقی است.