سال ۱۴۰۲ میزبان انتخابات مجلس دوازدهم است و این فرصتی بی بدیل برای کاهش شکاف‌های اجتماعی است

سیدافضل موسوی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

تجربه دو انتخابات گذشته - انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم با توجه به ترکیب حاضران در عرصه انتخابات با سردی هر چه تمام‌تر برگزار شد. کشور ما به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا و همچنین شیوع ویروس کرونا روزگار سخت و طاقت فرسایی را می گذراند و انتخابات می توانست محملی برای دلگرمی ملی باشد امروز بعد از پشت سر گذاشتن سالی سخت با بحرانهای بسیار در پاییز ۱۴۰۱، برای همه زمان آن است تا نهاد انتخابات را به عنوان ریسمانی برای تقویت وحدت ملی و ترمیم شکاف بین دولت و ملت تلقی کنیم سال ۱۴۰۲ میزبان انتخابات مجلس دوازدهم است و این انتخاب فرصتی بی بدیل برای کاهش شکاف‌های اجتماعی است و بدون شک ایجاد شرایطی برای حضور همه جریان‌های سیاسی که نماینده افکار مختلف در جامعه هستند می‌تواند در پشت سر گذاشتن بسیاری از مسائل موثر باشد. از این جهت، شرح این شرایط پیامی جز این نمی تواند برای همه داشته باشد که باید با کنار گذاشتن اختلاف‌ها تصمیم به همکاری مسالمت آمیز بگیریم تا بتوانیم از این طریق حتی المقدور از این برهه دشوار عبور کنیم، در این راستا، انتشار می رود هم مجلس هم دولت و هم ائمه جمعه و صاحبان تریبون‌ها هم و غم خود را صرف عبور از این شرایط دشوار کنند. متاسفانه بعضاً برخی از چهره‌های سیاسی در سال‌های گذشته بر بی‌اهمیت بودن مساله مشارکت در انتخابات تاکید می کردند و مشارکت پایین را مطلوب نظام می‌خواندند، در حالی که مرور بیانات رهبر انقلاب صحت این ادعا را در میکند. هر کشوری برای تحکیم بخشی از امنیت ملی خود باید به مساله مشارکت در انتخابات توجه کند. از این جهت زمان بازنگری در ادبیات اشتباه و بی توجهی به صندوق رأی رسیده است. متاسفانه گروهی که اتفاقاً منصب و تریبون هم دارند، آشکارا سردی انتخابات و کاهش رأی عمومی را برای خود هدفی مهم میبینند و به همین دلیل برای بی‌اعتمادی جامعه دست به هر کاری می زنند نهاد انتخابات از پتانسیل بالایی برای رفع کدورت‌ها و احیا این باور که مردم صاحبان اصلی حکومت هستند برخوردار است و از این منظر هر خطا یا اعمال سلیقه ای که منجر به تضعیف این نهاد شود نابخشودنی است. این مساله ای است که هم شورای محترم نگهبان و هم دیگر نهادهای تصمیم گیر باید به آن توجه و دقت کافی داشته باشند. این مساله، به خصوص در مورد انتخابات مجلس با توجه به جایگاه بی بدیل خانه ملت اهمیتی بیشتری پیدا می کند. 

شاهد بودیم که در پی برگزاری انتخاباتی سرد در اسفند ۹۸ مجلسی بر سر کار آمد که در انتهای راه نمی‌توان از رضایت مردم نسبت به عملکرد و مصوبات آن گفت. چنین حالتی اصلاً و ابداً در شأن نظام اسلامی نیست و موجب قهر مردم با صندوق های رأی خواهد شد. امید است مردم در اسفند سال ۱۴۰۲ با تشکیل صف های طولانی در حوزه های رأی گیری دست تندروها را از مسئولیتهای مهم کوتاه کنند. ملت ما آگاه و صاحب صلاحیت برای انتخاب درست است و انتظار می رود با ایجاد عرصه ای فراخ برای انتخاب از این فرصت برای احیا ارتباط قوی بین دولت و ملت و ترمیم شکاف ها استفاده کرد.