صاحبان تریبون‌های رسمی هر روز افراد را به خشونت تحریک می‌کنند

زهرا نژادبهرام؛ فعال حقوق زنان

اتفاقات بسیار جدی در بطن جامعه در حال شکل گیری است که ضرورت دارد از نظر اجتماعی و قانون گذاری بیشتر به آن توجه شود. پایه‌ای ترین حقوقی که در ماجرای ماست باشی به دو زن نادیده گرفته شده، حقوق شهروندی و اجتماعی افراد است و از سوی دیگر هم فرد مهاجم به مسئولیت‌های اجتماعی خود بی توجه بوده است. اینکه افراد به خود حق می‌دهند هر رفتاری با زنان جامعه داشته باشند. عملی غیر قابل پذیرش است. در این ماجرا، فردی به خود اجازه میدهد در محلی عمومی به افرادی که نسبت به آنها شناختی ندارد با رویکردی خصمانه و برگرفته از خشونت، اقدامی غیر اخلاقی انجام دهد.

در این میان به نظر می‌رسد برخی صحبت ها از سوی افرادی که صاحب تریبون هستند، بستری برای ایجاد نوعی دوگانگی در جامعه شده است. این صحبت‌ها باعث دو قطبی سازی شده که خسارات بسیار سنگینی را به وحدت کشور وارد می کند. اما باید به این موضوع توجه کرد که مساله حجاب و اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته نسبت به آن رخ داد، جامعه را با رویکرد جدیدتری نسبت به این مساله روبه رو کرده است. شاهد این مدعا هم صحبت‌های مقام معظم رهبری است که فرمودند: دخترانی هم که حجاب متفاوتی دارند را فرزندان این کشور و ما خطاب کردند. سخنان ایشان نشان میدهد که اعمال افرادی که آتش به اختیار عمل میکنند قابل پذیرش نیست.

و اما مساله اصلی این است که جامعه دیگر پذیرای این نوع رفتارها نیست زیرا منجر به شدت بخشیدن به التهابات درون کشور می شود و به صلاح انسجام اجتماعی نیست. نکته دیگری که اهمیت بیشتری دارد، موضوع رواج خشونت است. اگر قرار باشد که به خشونت های این چنینی در کشور بی توجهی شود و مسئولان نسبت به آن منفعل باشند، باعث مشکلات مختلفی در جامعه خواهد شد که عادی ترین آن اتفاقی بود که در طرقبه مشهد افتاد و مقابله نکردن با چنین برخوردهایی از بی توجهی به تصویب لایحه ای که در مجلس مدتها دست به دست میشود و عنوان آن لایحه حفظ حقوق زنان است ناشی می‌شود همچنین باید نسبت به رفتارهای خشونت آمیز نسبت به زنان جرم انگاری صورت گیرد. در این میان نقش کسانی که صاحب تریبون هستند را نباید نادیده گرفت زیرا هر روز فتوای تازه ای صادر می کنند و افراد را تحریک و تهییج می‌کنند و در نتیجه بستری ایجاد می شود که باعث تشدید تعارضات درون جامعه شده است. به‌نظر می‌رسد که حداقل کار این است،مسئولان غیر متخصص از ورود به چنین مسائلی جلوگیری کرده و به شکل فردی تصمیم گیری نکنند. باید به این موضوع توجه داشت که این نوع رفتارهای خشونت آمیز نسبت به زنان را هم پیش از این داشته ایم و عده ای بی گناه هزینه های بسیار سنگینی برای آن پرداخت کرده اند.

بر همین اساس، دستگیری فرد خاطی در ماجرای ماست پاشی میتواند از تکرار چنین رفتارهایی جلوگیری کند. البته در کمال ناباوری مغازه ای که این اتفاق در آن رخ داده پلمب شده بود که جای تعجب دارد و دیگر آنکه؛ چرا دو زنی که برخورد خشن با آنها شده بود باید به دادگاه پاسخگو باشند. و برای آنها پیگرد قانونی صادر شود. در واقع شخصی که باید مورد محاکمه قرار گیرد فقط فرد خاطی است که رفتار خشونت آمیز از او سر زده است. اما در پایان ذکر این نکته مهم است. جامعه ای که داعیه اخلاق گرایی دارد اکنون دچار نوعی رفتار غیر اخلاقی از سوی برخی شده که اعتبار اخلاق را زیر سوال برده اند؛ جامعه ای که سخن پیامبرش جز این نبود که «انی بعثت لمكارم الاخلاق».