برچسب: #آرای باطله

ماجرای «‌آرای باطله‌»‌

علی باقری، فعال سیاسی آرای باطله، ماجرایی پرفرازونشیب به قدمت برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یا حتی شاید پیش‌تر از آن، دهه آخر رژیم گذشته داشته باشد. به‌ وجود ‌آورنده این …

13 مارس 2024 0 دیدگاه

عمق جدی نارضایتی

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه نکته ابهامی که پس از حوادث سال 1401 پیش آمد این بود که بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ در اعتراضات خیابانی شرکت نکردند. در مناطقی از تهران …

7 مارس 2024 0 دیدگاه