برچسب: #آرای باطله

ماجرای «‌آرای باطله‌»‌

علی باقری، فعال سیاسی آرای باطله، ماجرایی پرفرازونشیب به قدمت برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یا حتی شاید پیش‌تر از آن، دهه آخر رژیم گذشته داشته باشد. به‌ وجود ‌آورنده این …

13 مارس 2024 0 دیدگاه

عمق جدی نارضایتی

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه نکته ابهامی که پس از حوادث سال ۱۴۰۱ پیش آمد این بود که بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ در اعتراضات خیابانی شرکت نکردند. در مناطقی از تهران …

7 مارس 2024 0 دیدگاه