برچسب: #آمار

ماجرای «‌آرای باطله‌»‌

علی باقری، فعال سیاسی آرای باطله، ماجرایی پرفرازونشیب به قدمت برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یا حتی شاید پیش‌تر از آن، دهه آخر رژیم گذشته داشته باشد. به‌ وجود ‌آورنده این …

13 مارس 2024 0 دیدگاه