برچسب: #ادوار_فکری

فیلسوف ایران

یک سال از درگذشت غریبانۀ دکتر سیدجواد طباطبایی گذشت. او از جدی‌ترین و جنجالی‌ترین متفکران معاصر ایران بود و در نگاهی کلی، ادوار فکری‌اش را می‌توان در سه دوره دسته‌بندی کرد؛ دورۀ …

28 فوریه 2024 0 دیدگاه