برچسب: #ارشاد

دوباره اصفهان

۱۴ اسفندماه قرار بر این بود که علیرضا قربانی با گروهش در شهر اصفهان روی صحنه بروند اما چند ساعت پیش از اجرا کنسرت لغو شد. اتفاقی که پیش از این هم …

6 مارس 2024 0 دیدگاه