برچسب: #اسطوره

قهرمانان بی‌صدا

‌عباس مخبر قهرمان اساطیری چه ویژگی‌ها و کارکردی دارد، خاستگاهش کجاست و قهرمان تاریخ چه تفاوتی با قهرمان‌ اسطوره‌ای دارد؟ کتاب «قهرمان در تاریخ و اسطوره: درس‌گفتارها» متن مکتوب و ویراسته و …

24 ژانویه 2024 0 دیدگاه