برچسب: #اشتغال

کارگران بی‌شناسنامه

چرا سهم کارگران غیررسمی در اقتصاد ایران رو به افزایش است؟ سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی وقتی نیاز به کار داشته باشی و در بازار رسمی کار، کسی سراغت نیاید، حاضر می‌شوی با …

18 می 2024 0 دیدگاه