برچسب: #افسردگی

کاش گوش شنوایی باشد

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران ماجرای خودکشی پزشکان که اخیراً شدت گرفته،‌ زنگ خطری بود که پیشکسوتان رشته پزشکی از گذشته داده بودند. اما …

28 آوریل 2024 0 دیدگاه