برچسب: #افضل موسوی

شگفتی تهران

سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران با برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و اعلام نتایج اولیه آن تا حدود زیادی می‌توان درباره ترکیب این مجلس پیش‌بینی‌هایی داشت. علاوه بر این، …

3 مارس 2024 0 دیدگاه