برچسب: #افکار عمومی

حفظ انسجام ملی

محسن میردامادی، آخرین دبیرکل جبهه مشارکت و رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ششم و از اعضای حزب اتحاد ملت است. چهره سیاسی که نظرات و مواضع او، همواره در …

21 آوریل 2024 0 دیدگاه