برچسب: #اقوام

اقوام جایگزین احزاب شدند

هدا احمدی، گروه سیاسی سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با ارائه تحلیلی از نتایج انتخابات و نیز آنچه نظام سیاسی در پیش گرفت تا مشارکت طایفه‌ای را جایگزین مشارکت سیاسی …

4 مارس 2024 0 دیدگاه