برچسب: #بازار سهام

ترس بورس

مهتاب شهریاری، خبرنگار سازندگی بازار سهام از هرچه نترسد از نااطمینانی و جنگ می‌ترسد. صحبت تیر و تفنگ که می‌شود، بازار تنش می‌لرزد و قلبش به تپش می‌افتد. دیروز هم بورس تهران …

14 آوریل 2024 0 دیدگاه