برچسب: #بشریت

روز جهانی پایان بشریت

عمادالدین باقی، جامعه‌ شناس و پژوهشگر حقوق بشر ما ضمن نگرانی از گسترش فقر، بیکاری و فساد در جامعه خود، دست‌اندازی به حق تعیین سرنوشت و چندمرحله‌ای کردن و استصواب در انتخابات، تهدید …

6 مارس 2024 0 دیدگاه

ناقوس فروپاشی جهان

عمادالدین باقی، جامعه‌ شناس و پژوهشگر حقوق بشر بخش دوم: ارمغان نابودی محیط‌زیست برای بشریت در یادداشت قبلی پیرامون خطر نقض گسترده حقوق بشر و بی‌اعتبار شدن قواعد بین‌الملل و گسترش جنگ‌ها در …

26 فوریه 2024 0 دیدگاه