برچسب: #بقای نسل

روز جهانی پایان بشریت

عمادالدین باقی، جامعه‌ شناس و پژوهشگر حقوق بشر ما ضمن نگرانی از گسترش فقر، بیکاری و فساد در جامعه خود، دست‌اندازی به حق تعیین سرنوشت و چندمرحله‌ای کردن و استصواب در انتخابات، تهدید …

6 مارس 2024 0 دیدگاه