برچسب: #بهمن

واقعه اول بهمن

محمد توسلی، فعال سیاسی  تظاهرات اعتراضی دانشجویان دانشگاه در اول بهمن سال 1340 یکی از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخی در تحولات سیاسی سال‌های پس از آن در ایران بوده است که …

27 ژانویه 2024 0 دیدگاه