برچسب: #ترکان

برای آینده

جناح‌های ایران باید با واقع‌گرایی برای مشارکت در انتخابات، تشویق مردم و معرفی کاندیداهای مورد نظرشان تصمیم‌گیری کنند فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در …

8 ژوئن 2024 0 دیدگاه