برچسب: #تعرفه

ویزیت انسان و حیوان

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حرب کارگراران سازندگی ایران واقعیت این است که براساس عرف و منطق حاکم بر فعالیت اصناف، هر صنفی برای تعیین نرخ خدماتی که …

20 آوریل 2024 0 دیدگاه

کاسبی تلویزیون از انتخابات

پیمان جبلی؛ رئیس صداوسیما از یکی دو ماه پیش اعلام کرد: امکانات صداوسیما در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند حداکثر استفاده را از این امکانات ببرند. جبلی طوری …

21 ژانویه 2024 0 دیدگاه