برچسب: #تغییرات اقلیمی

غارت کوه

ملاحظاتی پیرامون سیل اخیر مشهد و هجوم حریصانه به منابع طبیعی و محیطی این شهر محمدرحیم رهنما، استاد دانشگاه فردوسی مشهد آثار تغییرات اقلیمی را که نتیجه افزایش درجه حرارت زمین ناشی …

19 می 2024 0 دیدگاه