برچسب: #توسعه

احتضار گردشگری

صنعت گردشگری ایران با نزدیک به صفر رسیدن ورود گردشگر خارجی به ایران درحال نابودی کامل است فائزه مومنی، گروه اجتماعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری از افت …

13 فوریه 2024 0 دیدگاه

ما به توسعه می‌بازیم

سعید خوش‌بین،خبرنگار سازندگی حکمرانی اقتصادی قطر نگذاشت جام از خانه‌اش خارج شود و برای دومین بار خود را بر صدر آسیا نشاند و نشان داد «حکمرانی خوب» نه تنها در اقتصاد، انرژی …

12 فوریه 2024 0 دیدگاه