برچسب: #جانسون

قدرت علیه قانون

عمادالدین باقی ، جامعه‌ شناس و پژوهشگر حقوق بشر چالش قدرت و قانون از قدیمی‌ترین چالش سیاسی و حقوقی تاریخ بشر است، به ‌ویژه از هنگامی که قانون در دنیای مدرن مرجعیت …

2 می 2024 0 دیدگاه