برچسب: #حقوق مردم

تقاضا از مسئولان قضایی

عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر جرم در علم حقوق و در عرف جهانی شامل جنایت و جنحه و یک آسیب اجتماعی بوده و عبارت است از ارتکاب فعلی که موجب …

10 مارس 2024 0 دیدگاه