برچسب: #خبرنگار

بازداشت خبرنگار

باشگاه روزنامه‌نگاران ایران بعدازظهر 16 بهمن خبر داد که ماموران تحریریه فردای اقتصاد را مورد بازرسی قرار دادند و نیروهای تحریریه این رسانه تا بامداد در رسانه حضور داشته‌اند. بعد از آن،برخی …

7 فوریه 2024 0 دیدگاه

چرا بازداشت موقت طولانی؟

عمادالدین باقی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق‌بشر در پی آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی با وجود اینکه نقدهای حقوقی جدی به حکم صادره وجود دارد که باید در موقعیت و مناسبت دیگری …

21 ژانویه 2024 0 دیدگاه