برچسب: #خرانه

پول‌های گم شده

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی اعداد در کشور ما هر روز وجاهت و قداست خود را از دست می‌دهند. زمانی فقط بودجه‌نویسان کشور بودند که می‌توانستند تا هزار میلیارد تومان بشمرند اما این …

10 مارس 2024 0 دیدگاه