برچسب: #دادستان

شمایل عدالت‌ورزی در روزگار تندروی

محمد عطریان‌فر، عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران ‌آشنایی بنده با خانواده آلادپوش درست نیم‌قرن پیش به سال‌های 50 و 51 بازمی‌گردد. نخستین حلقه این آشنایی با …

29 ژانویه 2024 0 دیدگاه

اتهام پول‌شویی به مجلس انقلابی

هر دم از این باغ بری می‌رسد. مجلسی که مزین به صفت انقلابی بود، ابعاد فساد نمایندگانش روزبه‌روز بیشتر می‌شود و خالص‌سازان هر چه می‌کنند نمی‌توانند مانع از بالا رفتن پرده‌های فساد …

23 ژانویه 2024 0 دیدگاه