برچسب: #دخل و خرج

دخل و خرج نابرابر

۸۶ عدد ساده‌ای است، همان‌طور که ۱۴ نیز می‌تواند عدد ساده‌ای باشد اما وقتی می‌فهمیم که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در عرض یک‌ سال ۸۶ درصد رشد داشته و ۱۴ برابر افزایش یافته …

4 می 2024 0 دیدگاه